Meracia technika, transformátory prúdu MBS pre rozvádzačeAutomatické prepínače sietí

ATySet gM 2p – Prepínací modul jednofázového napájania Dvojpólové prepínaní dvoch napájacích zdrojov

Kontrolný a prepínací modul pre jednofázové napájanie zdravotníckych priestorov s monitorovaním prepätia, podpätia, nadfrekvencie a podfrekvencie.

ATySet gM 4p – Prepínací modul trojfázového napájania Štvorpólové prepínaní dvoch napájacích zdrojov

Kontrolný a prepínací modul pre trojfázové napájanie zdravotníckych priestorov s monitorovaním prepätia, podpätia, nadfrekvencie a podfrekvenci

ATyS PM – Automatický prepínač sietí do 160 A

Automatický prepínač sietí s LCD displejom a mnoho funkciami pre nastavenie časových oneskorení a parametrov prístroja. Je dostupná varianta aj s komunikáciou MODBUS (RS485)

ATyS DM – Diaľkovo ovládaný prepínač sietí do 160 A

Prepínač sietí so vzdialeným ovládaním pomocou elektrických impulzov a mechanickým blokovaním polôh.

ATyS TM – Automatický prepínač sietí do 160 A

Automatický prepínač sietí s možnosťou nastavenia časových oneskorení FT/RT a  základných parametrov siete potrebných pre prepínanie. Určené pre prepínanie dvoch samostatných zdrojov.

ATyS GM – Automatický prepínač sietí do 160 A

Automatický prepínač sietí s možnosťou nastavenia niekoľkých časových oneskorení a  základných parametrov siete potrebných pre prepínanie. Určené pre prepínanie dvoch samostatných zdrojov s možnosťou ovládania jedného zdroja pomocou spínacieho kontaktu (napr. spustenie a zastavenie generátora.)

ATyS – Ďiaľkovo ovládaný prepínač sietí do 3200 A Základné vlastnosti

Ďiaľkovo ovládaný prepínač sietí. Prepínanie je realizované pomocou beznapäťových kontaktov.

ATyS d – Diaľkovo ovládaný prepínač sietí do 3200 A Základné vlastnosti

Ďiaľkovo ovládaný prepínač sietí. Prepínanie je realizované pomocou beznapäťových kontaktov. Dva nezávislé napájacie vstupy

ATyS t – Automatický prepínač sietí do 3200 A Základné vlastnosti

Automatický prepínač siete. Pre aplikácie kde záložný zdroj je druhý transformátor. Prepínanie je ovládané integrovaným záskokovým automatom.

ATyS g – Automatický prepínač sietí do 3200 A Základné vlastnosti

Automatický prepínač siete. Pre aplikácie kde záložný zdroj je generátor. Prepínanie je ovládané integrovaným záskokovým automatom.

ATyS p – Automatický prepínač sietí do 3200 A Základné vlastnosti

Univerzálne nastaviteľný automatický prepínač sietí s meraním parametrov siete U, I, f, P, Q, S, cos fí.

ATyS S – Diaľkovo ovládaný prepínač sietí do 125 A Základné vlastnosti

Diaľkovo ovládaný prepínač sietí. Prepínanie je realizované pomocou beznapäťových kontaktov. Jeden napájací vstup 230 Vac / 12 Vdc / 48 Vdc

ATyS Sd – Diaľkovo ovládaný prepínač sietí do 125 A Základné vlastnosti

Diaľkovo ovládaný prepínač sietí. Prepínanie je realizované pomocou beznapäťových kontaktov. Dva napájacie vstupy 2x230 V AC