ATyS PM – Automatický prepínač sietí do 160 A

Automatický prepínač sietí s LCD displejom a mnoho funkciami pre nastavenie časových oneskorení a parametrov prístroja. Je dostupná varianta aj s komunikáciou MODBUS (RS485)

Základné vlastnosti • Automaticky ovládané prepínacie zariadenia.

 • Možnosť núdzového ručného prepínania.

 • Napájanie prepínača priamo zo silových prívodov hlavného aj núdzového zdroja 230 VAC (176...288 VAC).

 • Nezávislé nastavenie prahovej hodnoty prepätia a podpätia medzi ±20 % Un.

 • Nezávislé nastavenie prahovej hodnoty frekvencie ±20 % fn.

 • Voľné nastavenie hysterézie na 100 až 80 % prahovej hodnoty.

 • Prúdová zaťažiteľnosť 40 až 160 A.

 • 4pólové prevedenie.

 • Pripojenie pre 1fázové aj 3fázové siete s N vodičom aj bez.

 • Meranie napätia a frekvencie.

 • Zobrazenie aktuálneho časového oneskorenia na displeji.

 • Kontrola sledu fáz.


Ovládanie • Automatické prepnutie na záložný zdroj pri strate napätia na prioritnom zdroji.

 • Možnosť manuálneho prepínania polohy pákou.

 • Možnosť prepínania polohy pomocou klávesnice na prístroji.

 • Nastaviteľné oneskorenie pri prepínaní.

 • 6 programovateľných oneskorovacích časovačov (MFT, DTT, 0MF, MRT, 0MR, CDT).

 • Programovanie cez LCD displej.

 • Možnosť ovládania a sledovania stavu prepínača na dverách rozvádzača pomocou zobrazovacej jednotky ATYS D20.

 • Funkcia "prepnutia do polohy 0 po vypnutí napájania".

 • Funkcia "Test off load" (naštartovanie generátora bez prepnutia).

 • Funkcia "Test on load" (simulácia straty napájania primárneho zdroja).

 • 3 programovateľné vstupy.

 • 3 programovateľné signalizačné výstupy.

1189-atys_m_catcz_9_2015