ATyS – Ďiaľkovo ovládaný prepínač sietí do 3200 A

Základné vlastnosti

Ďiaľkovo ovládaný prepínač sietí. Prepínanie je realizované pomocou beznapäťových kontaktov.
    • Ďiaľkovo ovládaný prepínač
Prepínanie je realizované spínacím kontaktom (napr. tlačítkom alebo pomocou relé)

  • Jeden napájací vstup

  • 3pólové alebo 4pólové prevedenie

  • Stabilná poloha prepínača aj po výpadku napájania

  • Možnosť núdzového ručného prepnutia

  • Funkcia uzamknutia polohy prepínača

  • Viditeľná poloha prepínacích kontaktov

  • Široký napájací rozsah 166 ... 332 V a.c.

  • Prúdový rozsah 125 ... 3200 A

2292-2015_atysr_cz


Sledovacie relé


Prepínač ATYS r je vybavený pomocným rozpínacím kontaktom, signalizujúci
prevádzku prepínača (tj. prepínač je zapnutý a je pripravený k prepnutiu)

Pomocné kontakty polohy


Súčasťou prepínača sú 3 pomocné spínacie kontakty polohy.
Pre každú polohu je k dispozícii jeden spínací kontakt.

Napájacie napätie


Prístroj obsahuje jeden napájací vstup (166 - 333 V a.c.) pre pripojenie
jedného napájacieho zdroja. Pre pripojenie dvoch napájacích zdrojov je nutné
použiť DPS (dvojitý napájací zdroj), viď príslušenstvo.

Schéma zapojenia


schéma zapojení ATYS
Značenie kontaktů:

301/302 - Pomocné napájanie prístroja

13/04/14/24 - signalizačné kontakty polohy

63A/64A -indikácia "prístroj je v prevádzke"

317 - zdroj napájania pre ostatné signalizačné vstupy

316/315/314 - prepnutie prepínača do polohy I, 0 alebo II

313 - bezpečnostné stop tlačítko

312 - povolenie/zákaz funkčnosti prepínacích vstupov 314-316