ATyS Sd – Diaľkovo ovládaný prepínač sietí do 125 A

Základné vlastnosti

Diaľkovo ovládaný prepínač sietí. Prepínanie je realizované pomocou beznapäťových kontaktov. Dva napájacie vstupy 2×230 V AC


  • Diaľkovo ovládaný prepínač

  • Prepínanie je realizované spínacím kontaktom (napr. tlačítkom alebo pomocou relé)

  • Dva napájacie vstupy (napájanie z hlavného a záložného zdroja)

  • 4pólové prevedenie

  • Stabilná poloha prepínača aj po výpadku napájania

  • Možnosť núdzového ručného prepnutia

  • Funkcia uzamknutia polohy prepínača

  • Indikátor aktuálnej polohy prepínača

  • Široký napájací rozsah 166 ... 300 V a.c.

  • Prúdový rozsah  40 ... 125 A

2081-czprehled_atys_s-1


Pomocné kontakty polohy


Súčásťou prepínača sú 3 signalizačné kontakty polohy. Pre
každú polohu je k dispozícii jeden spínací kontakt.

Napájacie napätie


Prístroj obsahuje dva napájacie vstupy (166 - 300 V a.c.) pre pripojenie
jedného napájacieho zdroja.

Schéma zapojenia


schéma zapojení ATYS
Značenie kontaktov:

101/102 - Pomocné napájanie prístroja z hlavného zdroja

201/202 - Pomocné napájanie prístroja zo záložného zdroja

03/04/13/14/23/24 - signalizačné kontakty polohy

317 - zdroj napájania vstupy 314-316

316/315/314 - prepnutie prepínača do polohy I, 0 alebo II