ATySet gM 2p – Prepínací modul jednofázového napájania

Dvojpólové prepínaní dvoch napájacích zdrojov

Kontrolný a prepínací modul pre jednofázové napájanie zdravotníckych priestorov s monitorovaním prepätia, podpätia, nadfrekvencie a podfrekvencie.


 • Automatické alebo manuálne prepínanie

 • Doba prepnutia < 180 ms (vhodné pre použitie v rozvádzačoch Skupiny 2)

 • Tri polohy prepnutia: I / O / II

 • Menovitý prúd 40...160 A

 • Monitorovanie prepätia, podpätia, nadfrekvencie a podfrekvencie

 • Nastaviteľná hodnota oneskorenia reakcie MFT a oneskorenia uvoľnenia MRT

 • Pomocný kontakt spustenia generátora

 • Pomocný kontakt signalizácie poruchy automatického prepínania

 • Externý test prepnutia

 • Plombovací kryt prívodných svoriek

 • Prepínací kontakt signalizácie stavu prepnutia

 • LED indikácia stavu prepnutia priamo na zariadení

 • Montáž na podložku alebo DIN lištu

 • Možnosť uzamknutia proti náhodnému prepnutiu