ATyS TM – Automatický prepínač sietí do 160 A

Automatický prepínač sietí s možnosťou nastavenia časových oneskorení FT/RT a  základných parametrov siete potrebných pre prepínanie. Určené pre prepínanie dvoch samostatných zdrojov.

Základné vlastnosti • Automaticky ovládané prepínacie zariadenia.

 • Možnosť núdzového ručného prepínania.

 • Napájanie prepínača priamo zo silových prívodov hlavného aj núdzového zdroja 230 VAC (176...288 VAC).

 • Nastaviteľné prahové hodnoty prepätia a podpätia na ±10% alebo ±20 % Un.

 • Nastaviteľné prahové hodnoty frekvencie na ±5% alebo ±10 % fn.

 • Prúdová zaťažiteľnosť 40 až160 A.

 • 4pólové prevedenie.


Ovládanie • Automatické prepnutie na záložný zdroj pri strate napätia na prioritnom zdroji.

 • Automatické prepnutie na záložný zdroj pri kolísaní frekvencie.

 • Možnosť manuálneho prepínania polôh pákou.

 • 1 potenciometer pre nastavenie časových oneskorení FT* a RT*.

 • Signalizácia stavu na čelnom paneli (4 LED).

 • Funkcia "Centrál stop".

 • Funkcia "Zdroje bez priority".


*FT - časové oneskorenie pre prepnutie na záložný zdroj pri výpadku prioritného zdroja.
*RT - časové oneskorenie pre prepnutie zo záložného zdroja pri obnovení napájania primárneho zdroja.
2167-cat_atystmatysgm-gb