ATyS p – Automatický prepínač sietí do 3200 A

Základné vlastnosti

Univerzálne nastaviteľný automatický prepínač sietí s meraním parametrov siete U, I, f, P, Q, S, cos fí.


 • Automatický prepínač siete

 • Stabilná poloha prepínača aj po výpadku napájania

 • 3pólové alebo 4pólové prevedenie

 • Voľba diaľkového alebo automatického ovládania

 • Možnosť núdzového ručného prepnutia

 • Funkcia uzamknutia polohy prepínača

 • Časový záznam o výpadku napájania

 • Rozšíriteľné o komunikačné rozhranie MODBUS alebo ETHERNET

 • Funkcie multimetra (meranie okamžitých hodnôt U, I, f, P, Q, S, cos fí)

 • Funkcie elektromera kWh, kVAh, kvar

 • Možnosť analógových výstupov

 • Možnosť pulzného výstupu na elektromer

 • Svorky pre pripojenie prúdových transformátorov

 • 6 programovateľných vstupov

 • Relé pre štartovanie generátora

 • Detekcia poklesov napätia, prepätia, straty napätia, straty fázy,

 • Nastaviteľné časové oneskorenie pre prepnutie na záložný zdroj

 • Presné nastavenie časového oneskorenia jednotlivých časovačov

 • Meranie frekvencie

 • Test funkcie generátora

 • Test prepínacieho cyklu

 • Detekcia sledu fáz

 • Dva napájacie nezávislé vstupy

 • Prúdový rozsah 125 ... 3200 A

2296-2015_atysp_cz


Displej


Prepínač dovoľuje meriať a zobrazovať okamžité hodnoty U, I, P, Q, S a f, a nastaviť
mnoho typov časových oneskorení pomocou klávesnice priamo na displeji prístroja.

Záznam udalostí


Prístroj dokáže zaznamenávať časovú informáciu o jednotlivých udalostiach v sieti, napr. pri výpadku napätia.

Rozširujúce zásuvné moduly


Vďaka zásuvným modulom je možné prepínač vybaviť napr. komunikačným modulom
MODBUS alebo ETHERNET a analógovým, pulzným alebo harmonickým výstupom.

Schéma zapojení


schéma zapojení ATYS
Značenie kontaktov:

101/102 - Pomocné napájanie prístroja z hlavného zdroja

103-106 - Svorky pre meranie napätia a frekvencie hlavného zdroja

201/202 - Pomocné napájanie prístroja zo záložného zdroja

203-206 - Svorky pre meranie napätia a frekvencie záložného zdroja

13/04/14/24 - signalizačné kontakty polohy I, 0 alebo II

63A/64A -indikácia "motor prístroja je funkčný"

317 - zdroj napájania pre signalizačné vstupy 312-316

316/315/314 - vstup pre prepnutie prepínača do polohy I, 0 alebo II

313 - vstup pre bezpečnostné stop tlačítko

312 - povolenie/zákaz funkčnosti prepínacích vstupov 314-316

RJ - externá zobrazovacia jednotka polohy prepínača s displejom (montáž na dvere rozvádzača)

63B/64B -indikácia "riadiaca jednotka prístroja je funkčná"

417 - zdroj napájania pre signalizačné vstupy 413-416

416 - Programovateľný vstup 1

415 - Programovateľný vstup 2

414 - Programovateľný vstup 3

413 - Programovateľný vstup 4

207 - zdroj napájania pre signalizačné vstupy 208-209 a zdroj napájania pre zásuvné moduly L-

208 - Programovateľný vstup 5

209 - Programovateľný vstup 6

210 - Zdroj napájania pre zásuvné moduly L+

71-72 - Pomocný rozpínací kontakt pre štart generátora

71-74 - Pomocný spínací kontakt pre štart generátora

Opt 1-4 - slot pre zásuvné moduly

R1-2,S1-2,T1-2 - svorky pre pripojenie prúdových transformátorov