ATyS g – Automatický prepínač sietí do 3200 A

Základné vlastnosti

Automatický prepínač siete. Pre aplikácie kde záložný zdroj je generátor. Prepínanie je ovládané integrovaným záskokovým automatom.


 • Automatický prepínač siete

 • Prepínač určený pre siete, kde záložný zdroj je generátor

 • 3pólové alebo 4pólové prevedenie

 • Stabilná poloha prepínača aj po výpadku napájania

 • Voľba diaľkového alebo automatického ovládania

 • Možnosť núdzového ručného prepnutia

 • Funkcia uzamknutia polohy prepínača

 • Relé pre štartovanie generátora

 • Jednoduché nastavenie pomocou potenciometrov a mikrospínačov

 • Detekcia poklesu napätia, prepätia, straty napätia, straty fázy

 • Meranie frekvence

 • Nastaviteľné časové oneskorenie pre prepnutie na záložný zdroj

 • Test funkcie generátora

 • Test prepínacieho cyklu

 • Detekcia sledu fáz

 • Dva napájacie nezávislé vstupy

 • Prúdový rozsah 125 ... 3200 A

2295-2015_atysg_cz

Použitie


Prepínač je vhodný pre prepínanie dvoch sietí, kde záložný zdroj je generátor.
Celý prepínač aj riadiaci obvod je upravený priamo pre tieto aplikácie a sleduje
napätie a frekvenciu na oboch zdrojoch. Obsahuje aj pomocné kontakty pre
spustenie generátora a jemnejšie nastavenie hysterézie.

Jednoduché nastavenie


Na prepínači je možné nastaviť dve časové oneskorenia, hysterézie a prahové hodnoty U a f pomocou potenciometrov a parametry siete pomocou štyroch mikrospínačov.

Externé zobrazovacie zariadenie


Prístroj ATyS g je vybavený konektorom pre pripojenie externej zobrazovacej
jednotky ATYS D10, ktorá sa umiestni na dvere rozvádzača.

Schéma zapojenia


schéma zapojení ATYS
Značenie kontaktov:

101/102 - Pomocné napájanie prístroja z hlavného zdroja

103-106 - Svorky pre meranie napätia a frekvencie hlavného zdroja

201/202 - Pomocné napájanie prístroja zo záložného zdroja

203-206 - Svorky pre meranie napätia a frekvencie záložného zdroja

13/04/14/24 - signalizačné kontakty polohy I, 0 alebo II

63A/64A -indikácia "motor prístroja je funkčný"

317 - zdroj napájania pre ostatné signalizačné vstupy

316/315/314 - vstup pre prepnutie prepínača do polohy I, 0 alebo II

313 - vstup pre bezpečnostné stop tlačítko

312 - povolenie/zákaz funkčnosti prepínacích vstupov 314-316

RJ - externá zobrazovacia jednotka polohy prepínača (montáž na dvere rozvádzača)

63B/64B -indikácia "riadiaca jednotka prístroja je funkčná"

417 - zdroj napájania pre signalizačné vstupy 413-416

416 - diaľkové povolenie/zákaz automatického režimu

415 - vzdialené potvrdenie prepnutia na hlavný zdroj

414 - Externé informácie o dostupnosti záložného zdroja.

413 - Priorita pre test spustenia generátora

207 - zdroj napájania pre signalizačné vstupy 208-209

208 - Test prepínacieho cyklu

209 - Test spustenia generátora

210 - Nepoužité

71-72 - Pomocný rozpínací kontakt pre štart generátora

71-74 - Pomocný spínací kontakt pre štart generátora