ATyS d – Diaľkovo ovládaný prepínač sietí do 3200 A

Základné vlastnosti

Ďiaľkovo ovládaný prepínač sietí. Prepínanie je realizované pomocou beznapäťových kontaktov. Dva nezávislé napájacie vstupy


  • Ďiaľkovo ovládaný prepínač

  • Prepínanie je realizované spínacím kontaktom (napr. tlačítkom alebo pomocou relé)

  • Dva napájacie nezávislé vstupy

  • 3pólové alebo 4pólové prevedenie

  • Stabilná poloha prepínača aj po výpadku napájania

  • Možnosť núdzového ručného prepnutia

  • Funkcia uzamknutia polohy prepínača

  • Viditeľná poloha prepínacích kontaktov

  • Široký napájací rozsah 166 ... 332 V a.c.

  • Prúdový rozsah 125 ... 3200 A

2293-2015_atysd_cz


Sledovacie relé


Prepínač ATYS d je vybavený pomocným rozpínacím kontaktom, signalizujúci
prevádzku prepínača (zapnuté, pripravené na prepnutie).

Pomocné kontakty polohy


Súčasťou prepínača ATYS d sú 3 pomocné spínacie kontakty polohy.
Pre každú polohu je k dispozícii jeden kontakt.

Napájacie napätie


Prístroj ATyS d obsahuje 2 napájacie vstupy (166 - 333 V AC) pre pripojenie
dvoch nezávislých napájacích zdrojov zároveň (napr. transformátora a
generátora).

Externé zobrazovacie zariadenie


Prístroj ATyS d je vybavený konektorom pre pripojenie externej zobrazovacej
jednotky ATYS D10, ktorá sa umiestni na dvere rozvádzača.

Schéma zapojenia


schéma zapojení ATYS
Značenie kontaktov:

101/102 - Pomocné napájanie prístroja z hlavného zdroja

201/202 - Pomocné napájanie prístroja zo záložného zdroja

13/04/14/24 - signalizačné kontakty polohy I, 0 alebo II

63A/64A -indikácia "prístroj je v prevádzke"

317 - zdroj napájania pre ostatné signalizačné vstupy

316/315/314 - vstup pre prepnutie prepínača do polohy I, 0 alebo II

313 - vstup pre bezpečnostné stop tlačítko

312 - povolenie/zákaz funkčnosti prepínacích vstupov 314-316

RJ - externá zobrazovacia jednotka polohy prepínača (montáž na dvere rozvádzača)