Meracia technika pre rozvádzačeMultifunkčné meracie zariadenia

CP700 – Dotykový panel Dotykový panel s komunikáciou BMS, Ethernet TCP/IP, Modbus/TCP a Modbus/RTU

Multifunkčný dotykový panel a prevodník CP700 zlučuje všetky komunikačné rozhrania zariadenia BENDER do jedného prístroja a rozširuje funkcie panelových multimetrov a analyzátorov radu PEM.

DIRIS B – Multifunkčný merací prístroj bez displeja

TRMS analyzátor siete bez displeja so 4kvadrantovým elektromerom pre montáž na lištu DIN s možnosťou komunikácie MODBUS, PROFIBUS DPV1, ETHERNET, BACnet IP, BACnet MSTP.

DIRIS DIGIWARE – Viackanálový analyzátor siete

Celý systém DIRIS Digiware je nutné chápať ako jeden analyzátor siete, ktorý sa skladá zo samostatných modulov. Každý modul má určitú meracie funkciu a celkovo je možné poskladať analyzátor siete s meraním až 32 trojfázových vývodov.

PEM330 – Multimeter a analyzátor kvality elektrickej energie

Štvorkvadrantové meranie všetkých veličín v triede presnosti 0,5s (podľa IEC 62053-22) a pracovným rozsahom teplôt -25...+55°C. Harmonická analýza napätia a prúdu do 15. harmonickej.

PEM333 – Multimeter a analyzátor kvality elektrickej energie

Štvorkvadrantové meranie všetkých veličín v triede presnosti 0,5s (podľa IEC 62053-22) a pracovným rozsahom teplôt -25...+55°C. Harmonická analýza napätia a prúdu do 15. harmonickej. 2xdigitálny vstup, 2xdigitálny výstup, rozhranie Modbus/RTU.

PEM533 – Multimeter a analyzátor kvality elektrickej energie

Štvorkvadrantové meranie všetkých veličín v triede presnosti 0,5s (podľa IEC 62053-22) a pracovným rozsahom teplôt -25...+55°C. Harmonická analýza napätia a prúdu do 31. harmonickej. 6xdigitálny vstup, 2xdigitálny výstup, rozhranie Modbus/RTU.

PEM555 – Multimeter a analyzátor kvality elektrickej energie

Štvorkvadrantové meranie všetkých veličín v triede presnosti 0,5s (podľa IEC 62053-22) a pracovným rozsahom teplôt -25...+55°C. Harmonická analýza napätia a prúdu do 31. harmonickej. 6xdigitálny vstup, 3xdigitálny výstup, rozhranie Modbus/RTU, Modbus/TCP.

PEM575 – Multimeter a analyzátor kvality elektrickej energie

Štvorkvadrantové meranie všetkých veličín v triede presnosti 0,2s (podľa IEC 62053-22) a pracovným rozsahom teplôt -25...+55°C. Harmonická analýza napätia a prúdu do 63. harmonickej. 6xdigitálny vstup, 3xdigitálny výstup, rozhranie Modbus/RTU, Modbus/TCP.

DIRIS A41 – Multifunkčný panelový merací prístroj Multifunkčné meracie a monitorovacie zariadenie s komunikačným rozhraním

TRMS analyzátor siete s možnosťou presného merania prúdu v N vodiči pomocou štvrtého prúdového transformátora. Ostatné funkcie zhodné s analyzátorom DIRIS A40

DIRIS A10 – Multifunkčný merací prístroj na DIN lištu Multifunkčné meracie zariadenie s komunikačným rozhraním

TRMS multimeter s 2kvadrantovým elektromerom a počítadlom prevádzkových hodín na lištu DIN 35mm. Voliteľne komunikácia MODBUS/RS485, pulzného výstupu alebo alarmového kontaktu.

DIRIS A40 – Multifunkčný panelový merací prístroj Multifunkčné meracie a monitorovacie zariadenie s komunikačným rozhraním

TRMS analyzátor siete so 4kvadrantovým elektromerom pre montáž do panelu s výrezom 96x96 mm. Voliteľné komunikácie MODBUS/PROFIBUS DP/ ETHERNET, pulzný výstup alebo alarmový kontakt, analogový výstup alebo pamäť.

DIRIS A20 – Multifunkčný panelový merací prístroj Multifunkčné meracie a monitorovacie zariadenie s komunikačným rozhraním

TRMS multimeter s 2kvadrantovým elektromerom pre montáž do panelu s výrezom 96x96 mm. Voliteľne komunikácia MODBUS alebo, pulzný výstup alebo alarmový kontakt.

DIRIS A60 – Multifunkčný panelový merací prístroj Zhodné funkcie ako DIRIS A40 + naviac

TRMS analyzátor siete so sledovaním a záznamom udalostí v sieti podľa EN 50160 (podpätie, prepätie, strata napájania) a so záznamom priebehu U a I v časovom okne 1,2 s (pri detekcii udalosti).