DIRIS A60 – Multifunkčný panelový merací prístroj

Zhodné funkcie ako DIRIS A40 + naviac

TRMS analyzátor siete so sledovaním a záznamom udalostí v sieti podľa EN 50160 (podpätie, prepätie, strata napájania) a so záznamom priebehu U a I v časovom okne 1,2 s (pri detekcii udalosti).Základné elektrické veličiny • Fázový prúd: I1, I2, I3, In

 • Celkový prúd (I1, I2, I3)/3: IAVG

 • Fázové napätie: U1, U2, U3

 • Združené napätie: U12, U23, U13

 • Frekvencia: f

 • Fázový činný výkon: P1, P2, P3

 • Fázový jalový výkon: Q1, Q2, Q3

 • Fázový zdanlivý výkon: S1, S2, S3

 • Celkový 3f výkon:  ∑P,  ∑Q, ∑S,

 • Predpokladaný 3f výkon: ∑PPRED,  ∑QPRED, ∑SPRED

 • Fázový účinník: PF1, PF2, PF3

 • Celkový 3f účinník: ∑PF

 • 4 kvadrantový elektromer: ±kWh, ±kvarh

 • Harmonické fázové skreslenie THD 3UL-N, THD 3UL-L, THD 3I (do 61. harm.) • Skreslenie signálu podľa jednotlivých harmonických 1,3,5,7....25 pre I, UL-N a UL-L


Prídavné funkcie oproti DIRIS A40 • Prúdová a napäťová nesymetria

 • Tangent φ

 • Ukládanie výkonovej krivky pre činný ∑P, jalový ∑Q a zdanlivý výkon ∑S (60 dní pri frekvencii ukládania 10 min)


 

Sledovanie maximálnych a priemerných hodnôt • Maximálny prúd: I1max, I2max, I3max

 • Maximálne fázové napätie:  U1max, U2max, U3max

 • Maximálne združené napätie: U12max, U23max, U13max

 • Maximum celkového 3f výkonu: ∑Pmax, ∑Qmax, ∑Smax

 • Priemerná hodnota prúdu za časovú periódu : I1avg, I2avg, I3avg

 • Priemerná hodnota fázového napätia za časovú periódu:  U1avg, U2avg, U3avg

 • Priemerná hodnota združeného napätia za časovú periódu: U12avg, U23avg, U13avg

 • Priemerná hodnota celkového 3f výkonu za časovú periódu: ∑Pavg, ∑Qavg, ∑Savg


Ďalšie funkcie • Počitadlo impulzov

 • Komunikácia MODBUS / PROFIBUS DP® / ETHERENT

 • Výstupný kontakt vo funkcii alarmu (až 6 výstupov)

 • Výstupný kontakt vo funkcii pulzného výstupu elektromera

 • Meranie teploty (až 3 vstupy PT100)

 • Počítadlo prevádzkových hodín (programovateľné)

 • Komunikácia MODBUS, PROFIBUS, Ethernet s WEB serverom

 • Pamäť pre záznam výkonovej krivky (až 6000 hodnôt)

 • Analógový výstup 0/4 - 20 mA

 • Možnosť sledovania okamžitých hodnôt nameraných prístrojom cez webové rozhranie (s modulom ETHERENT)
+ naviac oproti DIRIS A40

 • zobrazenie napäťovej a prúdovej nesymetrie,

 • zobrazenie tan fí,

 • pamäť pre záznam 15 min maxima výkonu ?P, ?Q, ?S

 • detekcia a záznam 40 posledných udalostí v sieti (prepätie, podpätie, strata napätia, nadprúd)

 • Software pre zobrazenie nameraných kriviek

1034-cat_dirisa60-gb


Technické parametre

Prúdové vstupy (TRMS)
Max. primárny prúd 10 000 A
Max. sekundárny prúd 1 alebo 5 A
Spotreba vstupu 0,1 VA
Presnosť merania
0,2 %
Trvalá preťažiteľnosť 6 A
Krátkodobá preťažiteľnosť
10 In po 1s
Napäťové vstupy (TRMS)
Fázové napätie
28...404 V a.c.
Sdružené napätie
50...700 V a.c.
Vnútorná spotreba
0,1 VA
Trvalá preťažiteľnosť 800 V a.c.
Max. primárne napätie 500 kV a.c.
Max. sekundárne napätie 60, 100, 110, 173, 190 V a.c.
Napájanie
Vlastné napájacie svorky Áno
Napájacie napätie
110...400 V a.c. (±10%), 120...350 V d.c. (±20%)
Spotreba prístroja 10 VA

Popis zásuvných modulovObjednacie číslo Typ Popis
48250207 multimeter DIRIS A60
48250097 Pamäťový modul Je súčasťou zariadenia.
48250090 Modul s pulzným výstupom Pulzný výstup elektromera pre ±kWh, ±kvarh (nastaviteľné trvanie a konštanta impulzu). Modul obsahuje 2 výstupy.
48250092 Komunikačný modul MODBUS Rozhraní RS485, protokol JBUS/MODBUS.
48250093 Modul s analogovým výstupom 2x programovateľné analógové výstupy so signálom 0/4...20 mA, priraditeľné pre 3I, In, 3V, 3U,f, ΣP, ΣQ, ΣS, cos φ, Isys, Usys, Vsys, Ppred, Qpred, Spred a teplotu. 1)
48250094 Modul 2 vstupy/2 výstupy Výstupy

 • 2x alarm: pre 3I, In, 3V, 3U, f, ΣP, ΣQ, ΣS, cos φ, THD, Ppred, Qpred, Spred, teplota a počítadlo prevádzkových hodín. 1) Diaľkovo ovládané relé pomocou príkazov cez vstup RS485.

 • 2x Počitadlo impulzov.


48250203 Komunikačný modul ETHERNET Rozhraní ETHERNET, protokol MODBUS/TCP a integrovaným WEB serverom.
48250204 Komunikačný modul ETHERNET s prevodníkom na RS485 Rozhraní ETHERNET, protokol MODBUS/TCP a integrovaným WEB serverom.

Prevodník ETHERNET / RS485.
48250206 Teplotný modul 1x Interné čidlo.

3x Vstup pre teplotné čidlo PT100, štvorvodičové zapojenie..

1) 3I-(I1, I2, alebo I3), "V"-fázové napätie, "U"-združené napätie, ΣP-(P1+P2+P3), Isys-[(I1+I2+I3)/3], "Ppred, Qpred, Spred"-predpokladaný výkon za časový interval.