DIRIS DIGIWARE – Viackanálový analyzátor siete

Celý systém DIRIS Digiware je nutné chápať ako jeden analyzátor siete, ktorý sa skladá zo samostatných modulov. Každý modul má určitú meracie funkciu a celkovo je možné poskladať analyzátor siete s meraním až 32 trojfázových vývodov.Systém DIRIS Digiware je nový spôsob akým merať elektrické parametre siete. Toto revolučné riešenie meranie prináša vysoký stupeň flexibility do elektrických inštalácií a konfigurácia je teraz jednoduchšie ako kedykoľvek v minulosti.

Tieto inovácie, spolu s bezkonkurenčným výkonom v otázke presnosti a funkčnosti, robí systém DIRIS Digiware najefektívnejším riešením pre meranie elektrických parametrov siete, spotreby energie a taktiež monitorovanie kvality energie dodávanej z elektrickej rozvodnej sústavy.

Výhody:

- flexibilita (spoločný napäťový modul pre celú inštaláciu)
- meranie viac vývodov jedným modulom
- presnosť merania (trieda 0,2 pre samotné moduly)
- efektívnosť a úspora nákladov (30% v porovnaní s klasickou technológiou multimetrov)
- automatická konfigurácia parametrov


DIRIS Digiware - moduly


2184-cz_1503_digiware


Vytvorenie meracieho systému DIGIWARE


1) Základnou časťou systému DIRIS Digiware je displej s vysokým rozlíšením alebo prevodník komunikačnej linky s napájaním. Obe zariadenia prevádzajú interné komunikačné rozranie Digiware BUS na RS485 alebo ETHERNET.

2) Napäťový modul DIRIS DIGIWARE U-xx meria napätie celého systému a informácie odovzdáva cez rozhranie DIGIWARE bus do prúdových modulov. V celom systéme je iba jeden napäťový modul.

3) Prúdový modul DIRIS DIGIWARE I-xx sa stará o meranie prúdu pomocou prúdových senzorov pripojených pomocou RJ12 konektora. Podľa požiadaviek na množstvo meraných elektrických parametrov siete sa volí typ prúdového modulu a počet meracích prúdových vstupov.

4) Prúdové senzory prevádza primárny prúd na signál, ktorý moduly vyhodnocujú. Je možné zvoliť podľa spôsobu montáže 3 typy senzorov.

Technické parametre systému DIGIWARE


DIRIS Digiware - moduly

Prúdové senzory TE, TR a TF


1) TE pevné prúdové senzory - vhodné pre nové inštalácie, zhoduje sa s rozstupmi vývodov istiacich prvkov:


TE-18 TE-25 TE-35 TE-45 TE-55
Menovitý prúd (A) 5 ... 20     25 ... 63 40 ... 160 63 ... 250 160 ... 630 400 ... 1000(1)
Priemer otvorov (mm) Ø 8,6        Ø 8,6 13,5 x 13,5 21 x 21 31 x 31 41 x 41
Vonkajšie rozmery (mm) 45x28x20   45x28x20 65x25x32 71x35x32 86x45x32 100x55x32
Pripojenie Konektorom RJ12 priamym, netieneným 300V, CAT.III, -40 / +85 °C
(1) Pre záťaže vyžadujúce meranie prúdu väčšieho ako 1000A je možné využiť štandardný transformátor prúdu s prevodom x/5A a na sekundárne svorky pripojiť 5A / RJ12.

2) TR sensory s rozoberateľným jadrom - vhodné pre existujú inštalácie:TR-10 TR-16 TR-24 TR-36
Menovitý prúd (A) 25 ... 75 32 ... 100 63 ... 200 200 ... 600
Priemer otvorov (mm) Ø 10 Ø 16 Ø 24 Ø 36
Vonkajšie rozmery (mm) 71x25x39 74x30x42 95x45x44 111x57x42
Pripojenie Konektorom RJ12 priamym, netieneným 300V, CAT.III, -40 / +85 °C

3) TF ohybné (Rogowski) prúdové senzory - vhodné pre inštalácie s priestorovým obmedzením alebo pre vysoké prúdové intenzity:

TF-55 TF-120 TF-300
Menovitý prúd (A) 150 ... 600 500 ... 2000 1600 ... 6000
Priemer otvorov (mm) Ø 55 Ø 120 Ø 300
Pripojenie Konektorom RJ12 priamym, netieneným 300V, CAT.III, -40 / +85 °C

Napájanie a Digiware BUS


Interné komunikačné rozhranie Digiware BUS medzi jednotlivými modulmi je tvorené linkou RJ45. Kompletný systém je tak prepojený Digiware BUS o rôznych dĺžkach: 0,1, 0,2, 0,5, 1, 2, 5, 10 a 50 metrov.
Napájanie celého systému je zaistené napätím 24 VDC.