DIRIS A10 – Multifunkčný merací prístroj na DIN lištu

Multifunkčné meracie zariadenie s komunikačným rozhraním

TRMS multimeter s 2kvadrantovým elektromerom a počítadlom prevádzkových hodín na lištu DIN 35mm. Voliteľne komunikácia MODBUS/RS485, pulzného výstupu alebo alarmového kontaktu.

Merané veličiny • Fázový prúd: I1, I2, I3, IN

 • Fázové napätie: U1, U2, U3

 • Združené napätie: U12, U23, U13

 • Frekvencia: f

 • Fázový činný výkon: P1, P2, P3

 • Fázový jalový výkon: Q1, Q2, Q3

 • Fázový zdanlivý výkon: S1, S2, S3

 • Celkový 3f výkon:  ∑P,  ∑Q, ∑S,

 • Fázový účinník: PF1, PF2, PF3

 • Celkový 3f účiník: ∑PF

 • Maximálny prúd: I1max, I2max, I3max,INmax

 • Maximum celkového 3f výkonu: ∑Pmax, ∑Qmax, ∑Smax

 • Elektromer: +kWh, +kvarh

 • Dvojtarifový elektromer T1 a T2

 • Počitadlo prevádzkových hodín (programovateľné)

 • Harmonické fázové skreslenie THD 3UL-N, THD 3UL-L, THD 3I (do 51. harm.)

 • Komunikácia MODBUS(RS485)

 • Výstupný kontakt vo funkcii alarmu alebo pulzného výstupu

916-kl_2019-diris-a-10-multimetr-na-din

Rozmery púzdra


Rozměry pozdra DIRIS A10

Technické parametre

Meranie prúdu na izolovanom vstupe (TRMS)
Primárny prúd transformátora až 9 999 A
Sekundárny prúd transformátora 5 A
Vnútorná spotreba 0,6 VA
Presnosť 0,2 %
Trvalá preťažiteľnosť 6 A
Krátkodobá preťažiteľnosť 10 In po dobu 1 s
Meranie napätia (TRMS)
Priame meranie združeného napätia 50 ... 500 VAC
Priame meranie fázového napätia 28 ... 289 VAC
Vnútorná spotreba ≤ 0,1 VA
Presnosť 0,2 %
Trvalá preťažiteľnosť 800 VAC
Presnosť merania spotreby
Činná energia (podľa IEC 62053-22) trieda 0,5 S
Jalová energia (podľa IEC 62053-23) trieda 2
Napájacie napätie prístroja
Striedavé napätie (IEC) 110 ... 277 V a.c. (± 15 %)
Frekvencia 50 / 60 Hz
Spotreba  < 3 VA
Výstupy (pulzné)
Počet výstupných relé 1
Typ relé 20/30 VDC - 0,5 A - 10 VA
Počet cyklov 108
Komunikácia (varianta 4825 0401)
Rozhranie RS485
Typ 2 ... 3 vodiče polovičný duplex
Protokol JBUS/MODBUS v RTU móde
Rýchlosť prenosu 1400 ... 38 400 baudov