CP700 – Dotykový panel

Dotykový panel s komunikáciou BMS, Ethernet TCP/IP, Modbus/TCP a Modbus/RTU

Multifunkčný dotykový panel a prevodník CP700 zlučuje všetky komunikačné rozhrania zariadenia BENDER do jedného prístroja a rozširuje funkcie panelových multimetrov a analyzátorov radu PEM.

Základná verzia BASIC
  • Prevodník rozhrania BMS na TCP/IP, Modbus/TCP a Modbus/RTU

  • Nastavenie MASTER / SLAVE pre BMS aj pre Modbus/RTU

  • Zobrazenie všetkých pripojených zariadení z BMS a Modbus/RTU zbernice na displeji

  • Zobrazenie alarmových hlásení z BMS a Modbud/RTU sbernice na displeji

  • Integrované rozhranie Ethernet (TCP/IP), 10/100/1000 Mbit/s
   Prenos stavových hlásení a nameraných hodnôt z BMS a Modbus/RTU sbernice pomocou TCP/IP protokolu

  • Vzdialený prístup cez LAN, WAN alebo internetové rozhranie (aplikáce Microsoft Silverlight voľne k stiahnutiu)

  • Manuálne nastavenie IP adresy alebo nastavenie cez DHCP

  • Časová synchronizácia všetkých zariadení na internej BMS zbernici cez SNTP server
Nastavenie parametrov komunikačných rozhraní cez dotykovú obrazovku a ich ochrana heslom

 • 7“ TFT WVGA farebný dotykový displej - odporový

 • Prevádzka zariadenia bez chladiaceho ventilátora

 • Nízka zástavbová hĺbka


Individuálne textové hlásenia

 • Individuálne textové hlásenia pre všetky zariadenia / kanály

 • Pamäť porúch a záznamník dát

 • Odosielanie hlásení cez e-mail alebo sms


Modbus/TCP

 • Modbus/TCP prevodník pre alarmové a stavové hlásenia všetkých prístrojov pripojených k CP700 (max. 247 zariadení)

 • Riadenie všetkých prístrojov BMS na zbernicu pomocou externej aplikácie (napr. vizualizácie) cez Modbus/TCP

 • Podpora profesionálnych programov pre tvorbu vizualizácií (napr. InduSoft Web Studio a iné)


Parametrizácia
  Rýchle a jednoduché nastavenie parametrov všetkých prístrojov Bender na BMS zbernici z jedného miesta použitím web prehliadača a bezplatnej aplikácie Microsoft SilverlightUloženie nastavení a ich prenos alebo obnovenieFunkcia PDF reportov

Vizualizácia

 • Vstavaná užívateľská aplikácia pre jednoduchú a rýchlu tvorbu vizualizácie

 • Podpora viacstránkovej vizualizácie

2027-cp700-katalogovy-list-3