DIRIS A20 – Multifunkčný panelový merací prístroj

Multifunkčné meracie a monitorovacie zariadenie s komunikačným rozhraním

TRMS multimeter s 2kvadrantovým elektromerom pre montáž do panelu s výrezom 96×96 mm. Voliteľne komunikácia MODBUS alebo, pulzný výstup alebo alarmový kontakt.

Merané veličiny • Fázový prúd: I1, I2, I3, In

 • Fázové napätie: U1, U2, U3

 • Združené napätie: U12, U23, U13

 • Frekvencia: f

 • Fázový činný výkon: P1, P2, P3

 • Fázový jalový výkon: Q1, Q2, Q3

 • Fázový zdanlivý výkon: S1, S2, S3

 • Celkový 3f výkon:  ∑P,  ∑Q, ∑S,

 • Fázový účinník: PF1, PF2, PF3

 • Celkový 3f účinník: ∑PF

 • Maximálny prúd: I1max, I2max, I3max

 • Maximum celkového 3f výkonu: ∑Pmax, ∑Qmax, ∑Smax

 • 4 kvadrantový elektromer: +kWh, +kvarh, kVAh

 • Harmonické fázové skreslenie THD 3UL-N, THD 3UL-L, THD 3I (do 31. harm.)


Dalšie funkcie • Počítadlo impulzov

 • Komunikácia MODBUS(RS485)

 • Výstupný kontakt vo funkcii alarmu alebo pulzného výstupu

2960-kl_2015-diris-a20-multimetr

Technické parametre

Prúdové vstupy (TRMS)
Max. primárny prúd 9 999 A
Max. sekundárny prúd 5 A
Spotreba vstupu 0,6 VA
Presnosť merania
0,2 %
Trvalá preťažiteľnosť 6 A
Krátkodobá preťažiteľnosť
10 In po 1s
Napäťové vstupy (TRMS)
Fázové napätie
28...289 V a.c.
Združené napätie
50...500 V a.c.
Vnútorná spotreba
0,1 VA
Trvalá preťažiteľnosť 800 V a.c.
Presnosť merania spotreby
Činná energia (podľa IEC 62053-22) trieda 0,5 S
Jalová energia (podľa IEC 62053-23) trieda 2
Napájanie
Vlastné napájacie svorky Áno
Napájacie napätie
110...400 V a.c. (±10%), 120...350 V d.c. (±20%)
Spotreba prístroja 10 VA