DIRIS B – Multifunkčný merací prístroj bez displeja

TRMS analyzátor siete bez displeja so 4kvadrantovým elektromerom pre montáž na lištu DIN s možnosťou komunikácie MODBUS, PROFIBUS DPV1, ETHERNET, BACnet IP, BACnet MSTP.
  • Prístroj DIRIS B-30 je analyzátor siete v modulárnom formáte pre montáž na lištu DIN, ktorý komunikuje bezdrôtovo alebo pomocou rozhrania RS485 (MODBUS).  • Prístroj obsahuje 4 programovateľné prúdové vstupy s konektormi RJ12 pre senzory systému DIRIS DIGIWARE. Je možné teda merať ako 4 jednofázové záťaže, tak aj jednu trojfázovú záťaž s meraním prúdu v nulovom vodiči.  • Presnosť merania je ve triede 0,5 podľa IEC 61557-12. Presnosť je udávaná v rozmedzí od 2% do 120% menovitého prúdu.  • Prístroj je možné doplniť o externý displej pripojiteľný cez konektor RJ8.  • Prístroj je možné rozšíriť o ďalšie rozhranie ako digitálne vstupy a výstupy, analógové vstupy a výstupy, merania teploty pomocou PT100, komunikáciu PROFIBUS DPV1, BACnet IP alebo BACnet MSTP.  • Verzia s bezdrôtovou komunikáciou bežiacou na frekvencii 868 MHz.2186-cat_dirisb30-gb-1