Zariadenia BENDER na kontrolu elektrickej bezpečnostiMonitorovacie relé

CMS460-D – Viackanálový monitor prúdov

Prúdový monitor s tromi meracími kanálmi pre monitorovanie trojfázových oddeľovacích transformátorov s prúdmi v zdravotníckych aplikáciách

ES258 – Záložný zdroj Záložný zdroj pre podpäťové/prepäťové relé VMD258

Záložný zdroj pre podpäťové/prepäťové relé VMD258.

SB146 – Napäťový monitor Napäťový monitor zváracích zariadení

Monitor zváracích zariadení podľa DIN VDE 0545 (VDE 0545-1).

RM475 / RM475LY – Monitor odporu slučky a prepojenie PE vodičov Monitor odporu slučky a prepojenie PE vodičov

Monitor odporu slučky a prepojenie PE vodičov a káblov, monitor zemných slučiek.

VMD460 – Napäťový monitor Monitor podpätia a prepätia v trojfázových striedavých sieťach do 500 V

Multifunkčný napäťový monitor podpätia, prepätia prípadne napätia medzi dvomi nastavenými medznými hodnotami (monitorovanie napäťového "okna") v striedavých trojfázových sieťach do 500 V.

VMD258 – Napäťový monitor Podpäťové/prepäťové relé pre monitorovanie trojfázových AC sietí s funkciou okna

Trojfázové napäťové monitorovacie relé pre siete až do napätia 690V AC s veľmi rýchlou dobou reakcie. S nastaviteľným oneskorením.  Nevyžaduje pomocné napájacie napätie. Umožňuje doplniť prístroj o záložný zdroj.

isoUG425 – Monitor asymetrických porúch izolácie Monitor asymetrických porúch izolácie v neuzemnených DC sieťach do 120 V

Monitor asymetrických porúch izolácie v neuzemnených DC sieťach hlavných obvodov s napätím DC 12...120 V s hodnotou rozptylovej kapacity do 50 μF.

CMS460-D – Viackanálový monitor prúdov Viackanálový podprúdový a nadprúdový monitor pre striedavé siete s pomocným napájacím napätím

Multifunkčný prúdový monitor podprúdu, naprúdu popr. prúdu medzi dvoma nastavenými medznými hodnotami (monitorovanie prúdového "okna") v 3(N)AC striedavých sieťach s prídavným MTP.

CMD420/421 – Prúdový monitor Podprúdový a nadprúdový monitor pre striedavé siete s pomocným napájacím napätím

Multifunkčný prúdový monitor podprúdu, nadprúdu prípadne prúdu medzi dvomi nastavenými medznými hodnotami (monitorovanie prúdového "okna") v 3(N)AC striedavých sieťach s prevodom MTP x/1A alebo x/5A.

VMD423 – Napäťový monitor Monitor podpätia a prepätia v trojfázových striedavých sieťach od 10 do 500 V

Trojfázové napäťové a frekvenčné monitorovacie relé pre solárne, vodné a veterné elektrárne v súlade s požiadavkami energetiky PPDS pre 1. a 2. stupeň ochrán.

VMD423H – Napäťový monitor Monitor podpätia a prepätia v trojfázových striedavých sieťach od 70 do 500 V

Trojfázové napäťové a frekvenčné monitorovacie relé pre solárne, vodné a veterné elektrárne v súlade s požiadavkami energetiky PPDS pre 1. a 2. stupeň ochrán. Nevyžaduje pomocné napájacie napätie.

GM420 – Monitor prepojenia PE vodičov Monitor prepojenia PE vodičov a prítomnosti externého napätia

Mutifunkčný monitor prepojenia vodičov a externého napätia. Meranie prepojenia do 100 Ω a meranie prítomnosti externého napätia do 50 V.

VME420 – Napäťový monitor Monitor podpätia a prepätia v jednofázových striedavých a jednosmerných sieťach od 0 do 300 V

Multifunkčný napäťový monitor podpätia, prepätia prípadne napätia medzi dvomi nastavenými medznými hodnotami (monitorovanie napäťového "okna" v AC a DC sieťach do 300 V).

VME421H – Napäťový monitor Monitor podpätia a prepätia v jednofázových striedavých a jednosmerných sieťach od 9,6 do 150 V a od 70 do 300 V

Multifunkčný napäťový monitor podpätia, prepätia prípadne napätia medzi dvomi nastavenými medznými hodnotami (monitorovanie napäťového "okna" v AC a DC sieťach do 300 V). Nevyžaduje pomocné napájacie napätie.

VMD420 – Napäťový monitor Monitor podpätia a prepätia v trojfázových striedavých sieťach do 500 V

Multifunkčný napäťový monitor podpätia, prepätia prípadne napätia medzi dvomi nastavenými medznými hodnotami (monitorovanie napäťového "okna") v striedavých trojfázových sieťach do 500 V.

VMD421H – Napäťový monitor Monitor podpätia a prepätia v trojfázových striedavých sieťach od 70 do 500 V

Multifunkčný napäťový monitor podpätia, prepätia prípadne napätia medzi dvomi nastavenými medznými hodnotami (monitorovanie napäťového "okna") v striedavých trojfázových sieťach od 70 do 500 V. Nevyžaduje pomocné napájacie napätie.

CME420 – Prúdový monitor Podprúdový a nadprúdový monitor pre striedavé siete 0,1...16 A s pomocným napájacím napätím

Multifunkčný prúdový monitor podprúdu, nadprúdu prípadne prúdu medzi dvomi nastavenými medznými hodnotami (monitorovanie prúdového "okna") v AC striedavých sieťach od 0,1 so 16 A.