CME420 – Prúdový monitor

Podprúdový a nadprúdový monitor pre striedavé siete 0,1...16 A s pomocným napájacím napätím

Multifunkčný prúdový monitor podprúdu, nadprúdu prípadne prúdu medzi dvomi nastavenými medznými hodnotami (monitorovanie prúdového „okna“) v AC striedavých sieťach od 0,1 so 16 A.


 • Nepriame meranie prúdu pomocou štandardných meracích transformátorov prúdu x/5 A. (max. 999 A)

 • Možnosť voľby monitorovania prúdu: > I, < I alebo < I / > I

 • Nastaviteľné hodnoty: spozdenie pri spustení, spozdenie reakcie a spozdenie uvoľnenia

 • Nastaviteľná hodnota hysterézie spínania

 • Meranie skutočnej efektívnej hodnoty prúdu TRMS (AC)

 • Digitálna indikácia meranej hodnoty na LC displeji

 • LED indikácia POWER ON a ALARM (AL1 / AL2)

 • Trvalé automonitorovanie funkčnosti prístroja

 • Interné tlačítko TEST/RESET

 • Dve oddelené ALARM relé, každé s jedným prepínacím kontaktom

 • Nastaviteľný režim N/O alebo N/C a pamäť porúch

 • Možnosť ochrany nastavení prístroja pomocou hesla

 • Možnosť zaplombovania krytu

 • Puzdro 2-modulárne (šírka 36 mm)

 • Pripojenie vodičov pomocou šroubových alebo pružinových svoriek

535-cme420-katalogovy-list

Popis výrobku


Multifunkčný monitor prúdu CME420 podprúdu, nadprúdu popr. prúdu medzi dvoma nastavenými medznými hodnotami (monitorovanie prúdového "okna") v AC sietiach. Prúd je meraný ako skutočný efektívna hodnota. Okamžitá hodnota prúdu je zobrazovaná na LC displeji. Nameraná hodnota, ktorá spôsobí spustenie alarmu je uložená do pamäte. Vďaka možnosti nastavenia doby vybavenia je možné vyhodnocovať niektoré špecifické charakteristiky siete ako napr. spínací prúd špecifického zariadenia, krátkodobé kolísanie prúdu atp. Meranie prúdu je možné ako priamo, tak aj nepriamo pomocou štandardných meracích transformátorov prúdu (x/1 A, x/5 A, x/10 A). Zariadenie vyžaduje pomocné napájacie napätie.

Aplikácie • Monitorovanie odberu prúdu motorov čerpadiel, výťahov, žeriavov, atp.

 • Monitorovanie svetelných alebo tepelných okruhov alebo dobíjacích stanic

 • Monitorovanie núdzových svetiel

 • Monitorovanie skrutkových dopravníkov napr. v čističkách

 • Odsávanie prašných častí v drevovýrobe


Funkcia


Po pripojení napájacieho napätia je aktivované oneskorenie pri spustení t. Prípadné zmeny nameranej hodnoty v tomto časovom intervale nemajú vplyv na spustenie ALARM relé. Zariadenie je vybavené dvoma samostatnými meracími kanálmi (s možnosťou nastavenia nadprúdu a podprúdu). Ak nameraná hodnota prekročí hodnotu reakcie alebo klesne pod nastavenú hodnotu reakcie, je aktivované oneskorenie reakcie ton1/2. Akonáhle uplynie toto oneskorenie, zopnú relé ALARM a výstražné LED diódy ALARM sa rozsvietia. Akonáhle nameraná hodnota klesne pod odpínaciu úroveň relé (tj. hodnotu reakcie + hysterézie), je aktivované oneskorenie oveľnenia toff. Po skončení tohto oneskorenia toff prepnú ALARM relé späť do východzeho stavu. V prípade, že je aktivovaná pamäť poruchových stavov, zostane ALARM relé v stave ALARM, dokým nie je tento stav zmenený tlačítkom RESET.

Technické údaje

Izolácia podľa IEC 60664-1 / IEC 60664-3
Menovité izolačné napätie AC 250 V
Menovité pulzné skúšobné napätie 2,5 kV
Ochranné oddelenie (zvýšená izolácia) medzi (A1, A2) - (k,l) - (11, 12, 14) - (21, 22, 24)
Test dielektrika podľa IEC61010-1 2210 V
Parametre napájania
Napájacie napätie US viď. údaje pre objednávku
Vlastná spotreba ≤ 3,0 VA
Merací obvod
Merací rozsah (TRMS) AC 0,05...16 A
Menovitý kmitočet fn 42...460 Hz
Max. trvalé preťaženie 17,6 A
Krátkodobé preťaženie (< 1 s) 40 A
Hodnoty reakcie
Podprúd < I (ALARM 2) priame spojenie AC 0,1...16 A
(od výrobcu nastavené 1 A)
Nadprúd > I (ALARM 1) priame spojenie AC 0,1...16 A
(od výrobcu nastavené 10 A)
Nepriame spojenie (transformačný prevod) x/1 A, x/5 A, x/10 A
Transformačný pomer 1...2000 (od výrobcu nastavené 1)
Presnosť merania prúdu ±3,0 % / ±2 digity (50/60 Hz)
±5,0 % / ±2 digity (2...2000 Hz)
Hysterézia prúdu 10...40 % (od výrobcu nastavené 15 %)
Špecifické časy
Oneskorenie pri spúšťaní t 0...99 s (od výrobcu nastavené 0,5 s)
Oneskorenie reakcie ton1 0...99 s (od výrobcu nastavené 1,0 s)
Oneskorenie reakcie ton2 0...99 s (od výrobcu nastavené 0,0 s)
Oneskorenie uvoľnenia toff 0...99 s (od výrobcu nastavené 1,0 s)
Doba reakcie kontaktu taepre prúd ≤ 70 ms
Doba vybavenia tan = tae + ton1/2
Doba zotavenia tb ≤ 300 ms
Zobrazenie, pamäť
Zobrazenie multifunkčný LC displej, nepodsvietený
Rozsah zobrazenia
merací rozsah × transformačný pomer
AC 0,01...16 A × n
Pamäť nameraných hodnôt 1 nameraná hodnota
Heslo Off / 0...999 (od výrobcu nastavené Off)
Pamäť chýb, ALARM relé On / Off / Con (od výrobcu nastavené On)
Spínacie obvody
Spínacie prvky dve relé (K1,K2) s 1 prepínacím kontaktom
Pracovný režim N/C alebo N/O (od výrobcu nastavené N/O)
Minimálna záťaž kontaktu 1 mA pri AC/DC > 10 V
Všeobecné dáta
Typ pripojenia viď. údaje pre objednávku
Pracovná teplota okolia -25...55 °C
Pracovný režim trvalá prevádzka
Montáž v akejkoľvek pozícii
Stupeň krytia, vnútorné súčasti (DIN EN 60529) IP 30
Stupeň krytia, svorky (DIN EN 60529) IP 20
Materiál púzdra polykarbonát
Samozhášateľnosť UL94V-0
Rýchla montáž na DIN lištu podľa IEC 60715
Uchytenie pomocou skrutiek 2 × M4 s montážnou svorkou
Hmotnosť ≤ 160 g
Púzdro XM420

Rozmery púzdra XM420


Rozměry pozdra XM420