isoUG425 – Monitor asymetrických porúch izolácie

Monitor asymetrických porúch izolácie v neuzemnených DC sieťach do 120 V

Monitor asymetrických porúch izolácie v neuzemnených DC sieťach hlavných obvodov s napätím DC 12…120 V s hodnotou rozptylovej kapacity do 50 μF.


 • Monitor asymetrických porúch izolácie v neuzemnených DC sieťach

 • Meranie napätia siete (r.m.s. a DC) s detekcou prepätia a podpätia

 • Meranie sieťových DC napätí voči zemi (L+/PE a L-/PE)

 • Nastaviteľné prispôsobenie rozptylovej kapacity siete do 50 μF

 • Nastaviteľné opozdenie po spustení, opozdení odozvy a opozdení uvoľnenia

 • Dve nezávislo nastaviteľné hodnoty odozvy v rozsahu 1…100 kΩ (Alarm 1, Alarm 2

 • LED signalizácia alarmových stavov (AL1, AL2), hlásenie na displeji a na výstupoch alarmových relé (K1 a K2)

 • Indikácia meraných hodnôt na multifunkčnom LCD

 • Nastaviteľný N/O alebo N/C režim a pamäť porúch

 • Možnosť ochrany nastavení prístroja pomocou hesla

 • Galvanicky oddelené rozhranie RS-485 s protokolmi BMS, Modbus RTU a IsoData

2496-isoug425-katalogovy-list

Popis výrobku


Prístroj isoUG425 monitoruje asymetrické poruchy izolácie v neuzemnených DC sieťach hlavných obvodov s napätím DC 12…120 V. Maximálna povolená hodnota rozptylovej kapacity siete Ce je 50 μF. Prístroj meria asymetrický izolačný odpor RF medzi monitorovanou sieťou (L+, L-) a zemou (PE). Zaznamenáva r.m.s. hodnotu, DC napätie siete Un medzi L+ a L-, medzi L+ a zemou (UL+e) a medzi L- a zemou (UL-e). Nastavenie parametrov je možné aj po BMS, napríklad cez bránu BMS/Ethernet (COM460IP), alebo Modbus RTU.

Aplikácie • Jednoduché batériové systémy

 • Vhodne rozsiahle DC systémy regulácie napätia

 • DC obvody lámp


Normy


Prístroj isoUG425 nieje monitorom izolačného stavu v súlade s normou IEC 61557-8/EN 61557-8/ČSN 61557-8/STN 61557-8. Zaznamenává hodnoty izolačného stavu, ktoré spôsobujú asymetriu PE vodiča v IT sieti. Symetrické poruchy izolácie prístroj nezaznamenáva.

Technické údaje


pružinové svorky alebo skrutkové svorky


Izolácia podľa IEC 60664-1 / IEC 60664-3
Menovité napätie izolácie (A1, A2) - (11, 14, 24) 250 V
Menovité impulzné výdržné napätie 4 kV
Menovité napätie izolácie (L+, L-, E, KE, T/R, A, B) 400 V
Menovité impulzné výdržné napätie 6 kV
Kategória prepätia/stupeň znečištenia III/3
Ochranné oddelenie (zosilená izolácia) medzi (A1, A2) - (L+, L-, E, KE, T/R, A, B) - (11, 14, 24)
Test dielektrika podľa IEC 61010-1 2,2 kV
Parametre napájania
Napájacie napätie US AC 100...240 V/DC 24...240 V
Tolerancia US -30...+15 %
Rozsah kmitočtu US 47...63 Hz
Vlastná spotreba ≤ 3 W, ≤ 9 VA
Monitorovaná sieť
Menovité napätie siete UN
DC 12...120 V
Tolerancia UN +20 %
Merací obvod
Vnútorný odpor Ri ≥ 115 kΩ
Rozptylová kapacita siete Ce ≤ 50 μF
Hodnoty reakcie
Hodnota reakcie Ran1 2...100 kΩ
Hodnota reakcie Ran2 1...95 kΩ
Relatívna neistota Ran ±15%, aspoň ±2 kΩ
Rozsah zobrazenia hodnoty napätia siete UN 0...150 V
Neistota merania UDC ±5%, aspoň ±0,5 V
Neistota merania URMS
±5%, aspoň ±1,5 V
Heslo off/0...999
Pamäť poruchy, ALARM relé on/off
Špecifické časy
Doba odozvy tan pri RF = 0,5 x Ran a Ce = 1 μF podľa IEC 61557-8 ≤ 1 s
Opozdenie pri spustení t 0...10 s
Opozdenie reakcie ton 0...99 s
Opozdenie uvoľnenia toff 0...99 s
Zobrazenie, pamäť
Displej LC displej, multifunkčný, nepodsvietený
Rozsah zobrazenia izolačného odporu RF 1 kΩ...1 MΩ
Neistota merania ±5%, aspoň ±2 kΩ
Rozsah zobrazenia hodnoty napätia siete UN
0...150 V
Neistota merania UDC ±5%, aspoň ±0,5 V
Neistota merania URMS ±5%, aspoň ±1,5 V
Heslo off/0...999
Pamäť poruchy, ALARM relé on/off
Rozhranie
Rozhranie/protokol RS-485/BMS, Modbus RTU, isoData
Prenosová rýchlosť BMS (9,6 kbit/s), Modbus RTU (nastaviteľná), isoData (115,2 kbit/s)
Dĺžka kábla (9,6 kbit/s) ≤ 1200 m
Kábel: Krútený pár, jedna strana tienenia  pripojená k PE doporučený: J-Y(St)Y min. 2x0,8
Zakončovací odpor 120 Ω (0,25 W), DIP prepínač
Adresa zariadenia, BMS zbernica, Modbus RTU 3...90
Spínacie obvody
Spínacie prvky 2 x 1 N/O kontakt, spoločná svorka 11
Pracovný režim N/C alebo N/O režim
Doba elektrickej životnosti, počet cyklov 10 000
Spínacie parametre podľa IEC 60947-5-1:
Kategórie užitia AC-12 AC-14 DC-12 DC-12 DC-12
Menovité spínacie napätie 230 V 230 V 24 V 110 V 220 V
Menovitý spínací prúd 5 A 2 A 1 A 0.2 A 0.1 A
Minimálna záťaž kontaktu 1 mA pri AC/DC ≥ 10 V
Mechanické vlastnosti, klimatické podmienky, EMC
EMC IEC 61326-2-4
Teplota okolia:
- pri prevádzke -40…+70 °C
- pri transporte -40…+80 °C
- pri skladovaní -40…+70 °C
Klimatická trieda podľa IEC 60721 (všetko bez orosenia a inovate):
Statické použitie (IEC 60721-3-3) 3K7
Preprava (IEC 60721-3-2) 2K4
Dlhodobé skladovanie (IEC 60721-3-1) 1K5
Klasifikácia mechanickej odolnosti podľa IEC 60721:
Statické použitie (IEC 60721-3-3) 3M4
Preprava (IEC 60721-3-2) 2M2
Skladovanie (IEC 60721-3-1) 1M3
Připojenie
Typ pripojenia skrutkové alebo pružinové svorky
Menovitý prúd ≤ 10 A
Veľkosť vodiča AWG 24-14
Dĺžka odizolovania vodiča 10 mm
Typ pripojenia:
- jednoduchý vodič/splietané lanko 0,2…2,5 mm²
- splietané lanko s dutinkou s izoláciou/bez izolácie 0,25…2,5 mm²
- viacžilový vodič, splietané lanko s twin dutinkou s izoláciou 0,5…1,5 mm²
Otváracia síla pre svorky 50 N
Priemer otvoru pre svorky 2,1 mm
Všeobecné dáta
Pracovný režim trvalá prevádzka
Montáž chladiace otvory musia byť orientované vertikálne
Stupeň krytia, vnútorné súčasti (DIN EN 60529) IP 30
Stupeň krytia, svorky (DIN EN 60529) IP 20
Materiál puzdra polykarbonát
Samohasivosť UL94V-0
Rýchla montáž na DIN lištu IEC 60715
Uchytenie pomocou skrutiek 2 × M4 s montážnou svorkou
Hmotnosť ≤ 150 g

Rozmery puzdra XM420


Rozměry pozdra XM420