CMS460 D – Viackanálový monitor prúdov

Prúdový monitor s tromi meracími kanálmi pre monitorovanie trojfázových oddeľovacích transformátorov s prúdmi v zdravotníckych aplikáciách


 • Meranie AC a pulzačných DC prúdov pre každý kanál

 • Meranie efektívnej hodnoty prúdu RMS

 • 12 meracích kanálov v jednom prístroji

 • Do jedného systému je možné združiť až 90 prístrojov CMS (1080 meracích kanálov)

 • Rýchle paralelné skenovanie vo všetkých kanáloch

 • Hodnoty reakcie je možné nastavovať v rozsahu 100 mA...125 A (42...2000 Hz)

 • Funkcia prednastavenia

 • Nastaviteľné hodnoty oneskorenia

 • Možnosť voľby hodnoty reakcie v závislosti na kmitočte podľa charakteru ochrany (ochrana osôb, ochrana zariadení, protipožiarna ochrana)

 • História až 300 ALARM hlásení s uvedením dátumu a času udalosti

 • Funkcia Data logger až pre 300 dátových údajov na kanál

 • Harmonická analýza, THD

 • Dve oddelené ALARM relé, každé s jedným prepínacím kontaktom

 • Nastaviteľný režim N/O alebo N/C a pamäť porúch

 • Interné a externé TEST/RESET tlačítko

 • Podsvietený multifunkčný grafický LC displej, indikácia ALARM pomocou LED

 • Prenos dát pomocou zbernice RS485 s BMS protokolom

 • Monitorovanie stavu pripojenia MTP

 • Možnosť ochrany nastavenia prístroja pomocou hesla

2031-cms460-d-katalogovy-list