CMD420/421 – Prúdový monitor

Podprúdový a nadprúdový monitor pre striedavé siete s pomocným napájacím napätím

Multifunkčný prúdový monitor podprúdu, nadprúdu prípadne prúdu medzi dvomi nastavenými medznými hodnotami (monitorovanie prúdového „okna“) v 3(N)AC striedavých sieťach s prevodom MTP x/1A alebo x/5A.


 • Monitor nadprúdu a podprúdu v 3(N)AC trojfázových sieťach alebo monitorovanie prúdového okna

 • Monitorovanie pomocou meracích transformátorov prúdu s prevodom x/1A alebo x/5A podľa typu

 • Nastaviteľné hodnoty: oneskorenie pri spustení, oneskorenie reakcie a oneskorenie uvoľnenia

 • Nastaviteľná hodnota hysterézie spínania

 • Meranie skutočnej efektívnej hodnoty RMS (AC)

 • Digitálna indikácia meranej hodnoty na LC displeji

 • LED indikácia POWER ON a ALARM (AL1 / AL2)

 • Trvalé automonitorovanie funkcie

 • Interné tlačítko TEST / RESET

 • Dve oddelené ALARM relé, (priradenie ALARMu výberom pomocou menu)

 • Nastaviteľný režim N/O alebo N/C a pamäť porúch

 • Možnosť ochrany nastavenie prístroja heslom

 • Priehľadný čelný kryt

 • Možnosť zaplombovania krytu

 • Púzdro 2-modulárne (šírka 36 mm)

 • Vyhovuje RoHS

1981-cmd420cmd421-katalogovy-list

Popis výrobku


Multifunkčné monitory prúdu CMD420/421 sú určené pre monitorovanie podprúdu, nadprúdu popr. prúdu medzi dvoma nastavenými medznými hodnotami (monitorovanie prúdového „okna“) v 3(N)AC sietiach. Prúd je meraný ako skutočná efektívna hodnota. Okamžitá hodnota prúdu je zobrazovaná na LC displeji. Pomocou tlačítok je možné zobraziť namerané hodnoty prúdov pre jednotlivé kanály. Nameraná hodnota, ktorá spôsobí spustenie alarmu, je uložená do pamäte. Vďaka možnosti nastavenia doby vybavenia je možné vyhodnocovať niektoré špecifické charakteristiky siete ako napr. spínací prúd špecifického zariadenia, krátkodobé kolísanie prúdu atp.
Meranie prúdu je možné pomocou troch štandardných meracích transformátorov prúdu s prevodom x/1 A pre CMD420 alebo x/5 A pre CMD421. Prevod „n“ meracích transformátorov (n = x/1 A resp. n = x/5 A) je možné nastaviť v rozsahu 1 až 2 000.
Na displeji je zobrazovaná ako nameraná hodnota prúdu, tak nastavený prevod transformátoru „n“. Skutočnú hodnotu prúdu je možné získať vynásobením týchto hodnôt.
Zariadenia CMD420/421 vyžadujú pomocné napájacie napätie.

Aplikácie • Monitorovanie odberu prúdu motorov čerpadiel, výťahov, žeriavov, atp.

 • Monitorovanie svetelných alebo tepelných okruhov alebo dobíjacích staníc

 • Monitorovanie núdzových svetiel

 • Monitorovanie skrutkových dopravníkov napr. v čističkách

 • Odsávanie prašných častí v drevovýrobe


Funkcia


Po pripojení napájacieho napätia je aktivované oneskorenie pri spustení t. Prípadné zmeny nameranej hodnoty v tomto časovom intervale nemajú vplyv na spustenie ALARM relé. Zariadenie je vybavené dvoma samostatnými meracími kanálmi (s možnosťou nastavenia nadprúdu a podprúdu). Ak nameraná hodnota prekročí hodnotu reakcie (ALARM 1) alebo klesne pod nastavenú hodnotu reakcie (ALARM 2), je aktivované oneskorenie reakcie ton1/2. Akonáhle uplynie toto oneskorenie, zopnú relé ALARM a výstražné LED diódy ALARM sa rozsvietia. Akonáhle nameraná hodnota klesne pod odpínaciu úroveň relé (tj. hodnotu reakcie + hysterézie), je aktivované oneskorenie oveľnenia toff. Po skončení tohto oneskorenia toff prepnú ALARM relé späť do východzeho stavu. V prípade, že je aktivovaná pamäť poruchových stavov, zostane ALARM relé v stave ALARM, dokým nie je tento stav zmenený tlačítkom RESET.

Technické údaje

Izolácia podľa IEC 60664-1 / IEC 60664-3
Menovité izolačné napätie AC 250 V
Menovité pulzné skúšobné napätie 6,0 kV
Ochranné oddelenie (zvýšená izolácia) medzi (A1,A2) - (k,l) - (11,12,14) - (21,22,24)
Ochranné oddelenie (zvýšená izolácia) medzi (k1,l1,k2,l2,k3,l3) - (11, 12, 14)
Test dielektrika podľa IEC61010-1 3 536 V
Menovité izolačné napätie AC 250 V
Menovité pulzné skúšobné napätie 4,0 kV
Ochranné oddelenie (zvýšená izolácia) medzi (k1,l1,k2,l2,k3,l3) - (A1,A2) - (21, 22, 24)
Ochranné oddelenie (zvýšená izolácia) medzi (11,12,14) - (21,22,24)
Test dielektrika podľa IEC61010-1 2 210 V
Parametre napájania
Napájacie napätie US viď. údaje pre objednávku
Vlastná spotreba ≤ 4,0 VA
Merací obvod
Merací rozsah (RMS), n=1 CMD420: AC 0...1 A
CMD421: AC 0...5 A
Menovitý kmitočet fn 42...460 Hz
Max. trvalé preťaženie CMD420: 2,0 A
CMD421: 7,5 A
Krátkodobé preťaženie CMD420: 5 A
CMD421: 12 A
Hodnoty reakcie
Podprúd Lo < I (ALARM 2), n=1 CMD420: AC 0,1...1 A
CMD421: AC 0,5...5 A
Nadprúd Hi > I (ALARM 2), n=1 CMD420: AC 0,1...1 A
CMD421: AC 0,5...5 A
Podprúd Lo < I (VÝSTRAHA 1), n=1 CMD420: AC 100...200%
CMD421: AC 100...200%
Nadprúd Hi > I (VÝSTRAHA), n=1 CMD420: AC 50...100%
CMD421: AC 50...100%
Nepriame spojenie (transformačný prevod) CMD420: x/1 A
CMD421: x/5 A
Transformačný pomer 1...2 000 (od výrobcu nastavené 1)
Presnosť merania prúdu ±5,0 % / ±2 digity (42...460 Hz)
Hysterézia prúdu 3...40 % (od výrobcu nastavené 15 %)
Špecifické časy
Oneskorenie pri spúšťaní t 0...300 s (od výrobcu nastavené 0,5 s)
Oneskorenie reakcie ton1 0...300 s (od výrobcu nastavené 1,0 s)
Oneskorenie reakcie ton2 0...300 s (od výrobcu nastavené 0,0 s)
Oneskorenie uvoľnenia toff 0...300 s (od výrobcu nastavené 1,0 s)
Doba reakcie kontaktu tae pre prúd ≤ 130 ms
Doba vybavenia tan = tae + ton1/2
Doba zotavenia tb ≤ 300 ms
Zobrazenie, pamäť
Zobrazenie multifunkčný LC displej, nepodsvietený
Rozsah zobrazenia
merací rozsah × transformačný pomer
CMD420: AC 0...1 A × n
CMS420: AC 0...5 A × n
Pamäť nameraných hodnôt 1 nameraná hodnota
Heslo Off / 0...999 (od výrobcu nastavené Off)
Pamäť chýb, ALARM relé On / Off / Con (od výrobcu nastavené On)
Spínacie obvody
Spínacie prvky dve relé (K1,K2) s 1 prepínacím kontaktom
Pracovný režim N/C alebo N/O (od výrobcu nastavené N/O)
Minimálna záťaž kontaktu 1 mA pri AC/DC > 10 V
Všeobecné dáta
Typ pripojenia viď. údaje pre objednávku
Pracovná teplota okolia -25...55 °C
Pracovný režim trvalá prevádzka
Montáž v akejkoľvek pozícii
Stupeň krytia, vnútorné súčasti (DIN EN 60529) IP 30
Stupeň krytia, svorky (DIN EN 60529) IP 20
Materiál púzdra polykarbonát
Samozhášateľnosť UL94V-0
Rýchla montáž na DIN lištu podľa IEC 60715
Uchytenie pomocou skrutiek 2 × M4 s montážnou svorkou
Hmotnosť ≤ 150 g
Púzdro XM420

Rozmery púzdra XM420


Rozměry pozdra XM420