Zariadenia BENDER na kontrolu elektrickej bezpečnostiMonitory izolačného stavu

iso685-D – Sledovač izolačného stavu Strážič izolačného stavu pre jednosmerné, striedavé aj kombinované IT siete s prednastavenými profilmi použitia

Monitoruje izolačný odpor vo výkonových striedavých, jednosmerných popr. kombinovaných IT sieťach s galvanicky pripojenými usmerňovačmi a meničmi, najmä v aplikáciách na železnici.

iso165C – Sledovač izolačného stavu pre elektromobily Strážič izolačného stavu pre DC IT siete v elektromobiloch

Strážca izolačného stavu pre DC IT siete do 600 V v elektromobiloch a hybridných automobiloch.

isoHV525 – Strážca izolačného stavu s vysokou odolnosťou Strážca izolačného stavu s vysokou nárazovou, vibračnou a teplotnou odolnosťou.

Strážca izolačného stavu pre AC, 3(N)AC, DC a AC/DC kombinovanej siete do 1000 V s vysokou nárazovou, vibračnou a teplotnou odolnosťou. Rozsah teploty od -55°C a stupeň krytia IP65

isoEV425+AGH420 – Sledovač izolačného stavu Strážič izolačného stavu pre striedavé aj jednosmerné jednofázové siete

Monitor izolačného stavu pre IT siete AC, AC/DC 0…793 V a DC 0…1100 V s meraním podpätia a prepätia. Zobrazenie rýchlej odozvy na asymetrickú izolačnú poruchu na LC displeji.

isoMED427P – Sledovač izolačného stavu Strážič izolačného stavu pre IT siete v zdravotníctve v súlade s požiadavkami noriem ČSN 33 2140, TNI 33 2140a STN EN 61 557-8.

Monitor izolačného stavu pre jednofázové striedavé IT siete 230 V určený na monitorovanie lekárskych a zdravotníckych priestorov s integrovaným monitorovaním zaťaženia a teploty oddeľovacích transformátorov a generátorom prúdu pre lokalizáciu poruchy.

IR427 – Sledovač izolačného stavu so signalizačným panelom MK7 Strážič izolačného stavu s integrovaným napájanim pre 4 signalizačné panely MK7

Monitor izolačného stavu pre striedavé IT siete do 230 V určené pre napájanie lekárskych a medicínskych priestorov, ktoré nevyžadujú ani nevyužijú zbernicového systému prenosu dát vyššej rady isoMED427P alebo 107TD47.

107TD47 – Sledovač izolačného stavu Kompaktný prístroj na monitorovanie izolačného stavu jedno a trojfázových IT sietí s napätím do 230 V

Kompaktný prístroj na monitorovanie izolačného stavu jedno a trojfázových IT sietí s napätím do 230 V.

IR426-D47 – Sledovač izolačného stavu Strážič izolačných stavov jednofázových AC/DC sietí 0...300 V na monitorovanie sietí na napájanie operačných svietidiel

Monitor izolačných stavov jednofázových AC/DC sietí 0...132 V na monitorovanie sietí na napájanie operačných svietidiel.

iso685-S + FP200 – Sledovač izolačného stavu Strážič izolačného stavu pre monitorovanie izolácie zariadení v neuzemnených AC, AC/DC a DC sieťach (IT sieťach) s ovládacím panelom FP200

Monitoruje izolačný odpor vo výkonových striedavých, jednosmerných poprípade kombinovaných IT sieťach. Obsahuje prednastavené profily podľa použitia zariadenia. Varianta s ovládacím panelom FP200.

isoPV1685RTU – Sledovač izolačného stavu Strážič izolačného stavu pre IT DC siete pre fotovoltaické systémy do 1500 V

Strážič izolačného stavu pre IT DC siete pre fotovoltaické systémy do 1500 V.

AGH675S-7MV15 – Väzbový člen

Väzbový člen AGH675S-7MV15 umožňuje rozšířiť použitie monitorov izolačného stavu IRDH275BM-7 pre monitorovanie striedavých IT sietí, ktoré obsahujú frekvenčné meniče a jednosmerné obvody, až do menovitého napätia 15,5 kV.

AGH675S-4 – Väzbový člen

Väzbový člen AGH676S-4 umožňuje rozšířiť použitie monitorov izolačného stavu IRDH275-4xx, IRDH375-4xx, IR420-D64, iso685(W)-D a iso685(W)-S+FP200 pre monitorovanie striedavých IT sietí na AC, 3(N) AC 0...12 kV, 50...460 Hz.

iso685-D – Sledovač izolačného stavu Strážič izolačného stavu pre jednosmerné, striedavé aj kombinované IT siete s prednastavenými profilmi použitia

Monitoruje izolačný odpor vo výkonových striedavých, jednosmerných popr. kombinovaných IT sieťach. Obsahuje prednastavené profily podľa použitia zariadenia.

isoRW425 – Sledovač izolačného stavu pre koľajové aplikácie Strážič izolačného stavu pre koľajové aplikácie

Strážič izolačného stavu pre monitorovanie izolačného odporu v neuzemnených 3(N)AC, AC a DC sietiach (IT sietiach) v koľajových aplikáciách do 400 V.

isoPV425+AGH420 – Sledovač izolačného stavu Strážič izolačného stavu pre striedavé a jednosmerné jednofázové siete

Strážič izolačného stavu pre IT siete AC, AC/DC 0...690 V a DC 0...1 000 V s meraním podpätia a prepätia. Zobrazenie rýchlej odozvy na asymetrickú izolačnú poruchu na LC displeji.

IR123 – Sledovač izolačného stavu pre mobilné generátory Strážič izolačných stavov mobilných generátorov AC 0...300 V

Strážič izolačného stavu izolovaných striedavých IT sietí do 300 V, ktoré sú napájané z mobilného generátora.

iso-LR a AGH-LR – Sledovač izolácie pre apl. s nízkou hodnotou izolácie Strážič izolačných stavov s väzobným členom pre zlievarenský a metalurgický priemysel, kde prevádzková hodnota izolačných odporov IT sietí dosahuje nízke hodnoty.

Monitoruje izolačný odpor v AC, DC a AC+DC IT sietiach s hodnotou napätia AC,3(N)AC 0...793 V a DC 0...1 100 V a meraním izolačného odporu od 200 Ω.

iso-PV a AGH-PV – Sledovač izolácie pre aplikácie s vysokou zvod. kap. Strážič izolačného stavu pre solárne aplikácie a aplikácie s vysokou hodnotou zvodovej kapacity

Monitoruje izolačný odpor v AC, DC a AC+DC IT sieťach s hodnotou napätia AC,3(N)AC 0...793 V a DC 0...1 100 V a hodnotou zvodovej kapacity do 2 000 μF.

IR155 – Sledovač izolačného stavu pre elektromibily Strážič izolačného stavu v kombinovaných IT sieťach

Monitoruje izolačný odpor v kombinovaných IT sieťach do 1000 V. Vysoká otrasuvzdrnosť a pracovný rozsah teplôt −40...105 °C.

IRDH275 – Sledovač izolačného stavu Strážič izolačného stavu pre AC, DC, AC+DC IT siete s vysokou hodnotou zvodovej kapacity

Monitoruje izolačný odpor vo výkonových striedavých, jednosmerných prípadne kombinovaných IT sieťach. Dovoľuje monitorovať siete s vysokou rozptylovou kapacitou, ktoré obsahujú meniče alebo jednosmerné obvody.

IRDH375 – Sledovač izolačného stavu Strážič izolačného stavu pre AC, DC, AC+DC IT siete s vysokou hodnotou zvodovej kapacity, montáž do panelu

Monitoruje izolačný odpor vo výkonových striedavých, jednosmerných prípadne kombinovaných IT sieťach. Dovoľuje monitorovať i moderné siete s vysokou rozptylovou kapacitou, ktoré obsahujú meniče a jednosmerné obvody. Na zabudovanie do čelného panelu.

IRDH275-49335 – Sledovač izolácie pre aplikácie s vysokou zvod. kapacitou Strážič izolačného stavu pre solárne aplikácie a aplikácie s vysokou hodnotou zvodovej kapacity

Monitoruje izolačný odpor v AC, DC a AC+DC IT sieťach s hodnotou zvodovej kapacity do 999 μF.

Analógové meracie prístroje Analógové meracie prístroje rady 7204/7220/9604/9620

Analógové meracie prístroje rady 7204/7220/9604/9620 sú navrhnuté na zobrazenie nameraných hodnôt zariadení firmy BENDER s odpovedajúcim prúdovým výstupom.

AGH675S-7 – Väzbový člen

Väzbový člen AGH675A-7 umožňuje rozšířiť použitie monitorov izolačného stavu IRDH275BM-7 pre monitorovanie striedavých IT sietí, ktoré obsahujú frekvenčné meniče a jednosmerné obvody, až do menovitého napätia 7,2 kV.

Čelný kryt pre monitory izolačného stavu IRDH375/575

Kryt na zvýšenie ochrany prístrojov rady IRDH375/575.

IRDH275BM-7 – Sledovač izolačného stavu s väzbovým členom Strážič izolačného stavu pre jednosmerné, striedavé i kombinované IT siete s vyšším menovitým napätím

Monitoruje izolačný odpor vo výkonových striedavých, jednosmerných prípadne kombinovaných IT sieťach s vyšším menovitým napätím a to do 7,2 kV v kombinaci s vazebným členem AGH675S-7 a do 15,5 kV se dvěma vazebnými členy AGH675S-7MV15.. Dovoľuje monitorovať i moderné siete, ktoré obsahujú meniče a jednosmerné obvody. Na zabudovanie do čelného panelu.

IR420-D4 – Sledovač izolačného stavu Strážič izolačného stavu pre striedavé izolované IT siete

Slúži k monitorovaniu izolačného odporu v jednoduchých jednofázových striedavých IT sieťach do 300 V.

IR470LY2-4061 – Sledovač izolačného stavu Strážič izolačného stavu pre striedavé jednofázové a trojfázové IT siete

Slúži k monitorovaniu izolačného odporu v jednoduchých jednofázových a trojfázových striedavých IT sieťach do 793 V, ktoré neobsahujú ani meniče ani jednosmerné obvody.

IR470LY2-60 – Sledovač izolačného stavu Strážič izolačného stavu pre striedavé jednofázové a trojfázové IT siete

Slúži k monitorovaniu izolačného odporu v jednoduchých jednofázových a trojfázových striedavých IT sieťach do 793 V s vysokou hodnotou izolačného odporu, ktoré neobsahujú ani meniče ani jednosmerné obvody.

IR425-D4 – Sledovač izolačného stavu Strážič izolačného stavu pre striedavé a jednosmerné jednofázové siete

Monitor izolačného stavu v striedavých a jednosmerných jednofázových sieťach do 300 V.

IR420-D6 – Sledovač izolačného stavu Off-line strážič izolačných stavov TN, TT a IT sietí

Monitor izolačného stavu odpojených spotrebičov v jednosmerných alebo striedavých TT, TN a IT sieťach.

IR1575 – Sledovač izolačného stavu Strážič izolačného stavu pre striedavé i jednosmerné izolované IT siete

Monitor izolačného stavu pre striedavé i jednosmerné izolované IT siete do 480 V. Môže byť použitý i v systémoch, ktoré obsahujú jednosmerné komponenty.

IR1570 – Sledovač izolačného stavu Strážič izolačného stavu pre striedavé izolované IT siete

Monitor izolačného stavu pre striedavé izolované jednofázové a trojfázové IT siete do 480 V, ktoré neobsahujú ani meniče ani jednosmerné obvody.

IR423 – Sledovač izolačného stavu pre mobilné generátory Strážič izolačných stavov mobilných generátorov AC 0...300 V

Monitor izolačného stavu izolovaných striedavých IT sietí do 300 V, ktoré sú napájané z mobilného generátora.

IR125-5921 – Sledovač izolačného stavu pre aplikácie na železnici Strážič izolačných stavov v jednosmerných IT sieťach

Monitoruje izolačný odpor v jednosmerných IT sieťach od 16,8 V do 72 V. Je napájaný z monitorovanej siete a nevyžaduje oddelené napájanie. Vhodné pre aplikácie na železnici.

IR485P – Sledovač izolačného stavu pre špeciálne aplikácie Strážič izolačných stavov v striedavých a jednosmerných IT sieťach

Monitoruje izolačný odpor v kombinovaných IT sieťach do 800 V AC alebo 1000 V DC. Analógový výstup 0...10 V. Veľká mechanická otrasuvzdornosť. Zväčšený rozsah prevádzkovej teploty.

IRDH265T-4921 – Sledovač izolačného stavu pre aplikácie na železnici Strážič izolačných stavov pre jednosmerné a striedavé jednofázové, trojfázové i kombinované IT siete

Monitoruje izolačný odpor vo výkonových striedavých, jednosmerných prípadne kombinovaných IT sieťach. Dovoľuje monitorovať siete s vysokou rozptylovou kapacitou, ktoré obsahujú meniče alebo jednosmerné obvody.

IR486P – Sledovač izolačného stavu pre špeciálne aplikácie Strážič izolačných stavov v striedavých a jednosmerných IT sieťach

Monitoruje izolačný odpor v kombinovaných IT sieťach do 800 V AC alebo 1000 V DC. S pevne nastaveným výstupným kontaktom.

AGH150W-4 – Väzbový člen

Umožňuje rozšíriť použitie monitorov izolačného stavu na monitorovanie IT sietí až do menovitého napätia 1760 V.

AGH204S-4 – Väzbový člen

Väzbový člen umožňuje rozšíriť použitie monitorov izolačných stavov na monitorovanie striedavých IT sietí až do menovitého napätia 1650 V (v sieti bez meničov) prípadne 1300 V (v sieti s frekvenčnými meničmi a podobnými prvkami).

AGH520S – Väzbový člen

Väzbový člen umožňuje rozšíriť použitie monitorov izolačného stavu na monitorovanie striedavých trojfázových IT sietí až do menovitého napätia 7200 V.

IR125Y – Sledovač izolačného stavu Strážič izolačného stavu pre jednosmerné siete

Monitoruje izolačný odpor v jednosmerných IT sieťach do 300 V.

IR470LY – Sledovač izolačného stavu Strážič izolačného stavu pre striedavé jednofázové a trojfázové IT siete

Slúži k monitorovaniu izolačného odporu v jednoduchých jednofázových a trojfázových striedavých IT sieťach do 793 V s pomerne nízkou zvodovou kapacitou, ktoré neobsahujú ani meniče ani jednosmerné obvody.

IREH470Y2-6.. – Sledovač izolačného stavu Strážič izolačného stavu odpojených spotrebičov v jednosmerných alebo striedavých TT, TN a IT sieťach s meracím napätím 20 V

Monitor izolačného stavu odpojených zariadení a spotrebičov v jednosmerných alebo striedavých TT, TN a IT sieťach s meracím napätím 20 V.