107TD47 – Sledovač izolačného stavu

Kompaktný prístroj na monitorovanie izolačného stavu jedno a trojfázových IT sietí s napätím do 230 V

Kompaktný prístroj na monitorovanie izolačného stavu jedno a trojfázových IT sietí s napätím do 230 V.


  • Izolačný odpor 50...500 kΩ

  • Zaťažovací prúd 5...50 A

  • Monitorovanie teploty transformátora

  • AMP merací princíp, ktorý zaisťuje bezpečné monitorovanie izolačného odporu v súlade s IEC 60364-7-710:2002-11, IEC 61557-8:2007-01, DIN VDE 0100-710:2002-11 a ČSN 332140 a TNI 332140 a ČSN EN 61557-8

  • Strážič je určený taktiež pre obvody obsahujúce DC komponenty

  • Zvýšenie bezpečnosti z dôvodu kontinuálneho monitorovania pripojenia siete a PE vodiča, prúdového transformátora a termočlánku

  • Jednoduché nastavenie a signalizácia pomocou textového menu na LC displeji

  • Komunikácia so signalizačnými a testovacími panelmi, ako sú napr. MK2007 a MK2430, MK800 a TM800 po dvojvodičovej zbernici RS485

54-107td47