Analógové meracie prístroje

Analógové meracie prístroje rady 7204/7220/9604/9620

Analógové meracie prístroje rady 7204/7220/9604/9620 sú navrhnuté na zobrazenie nameraných hodnôt zariadení firmy BENDER s odpovedajúcim prúdovým výstupom.


  • Kryt vyrobený z polykarbonátu, samozhášavý

  • Upevnenie pomocou šesťhranných matíc s pružinovým uzáverom

  • Verzia "S" do ťažších prevádzkových podmienok

599-7204722096049620-katalogovy-list

Typ Vstupný prúd Rozmery Vhodný pre
7204-1421 0...400 μA 72×72 mm IR470LY-4..., IRDH275/375
9604-1421 0...400 μA 96×96 mm IR470LY-4..., IRDH275/375
7204S-1421 0...400 μA 72×72 mm IR470LY-4..., IRDH275/375
9604S-1421 0...400 μA 96×96 mm IR470LY-4..., IRDH275/375
9620-1421 0...20 mA 96×96 mm IRDH275B/375B/575
9620S-1421 0...20 mA 96×96 mm IRDH275B/375B/575
9604-1621 0...400 μA 96×96 mm IR470LY2-6
9604-4241 0...400 μA 96×96 mm RCM470/RCMA470