Zbernicové systémy, konštrukčné prvky pre rozvádzače