Zbernicové systémy, konštrukčné prvky pre rozvádzačePoistková technika