Zbernicové systémy, konštrukčné prvky pre rozvádzačeSignalizačné a ovládacie prvky