Zbernicové systémy, konštrukčné prvky pre rozvádzačeKlimatizačná technika