Meracia technika, transformátory prúdu MBS pre rozvádzače