Meracia technika, transformátory prúdu MBS pre rozvádzačeMeracie prevodníky