Meracie, testovacie a revízne prístrojeAnalyzátory kvality elektrickej siete

PEL 105 – Záznamník kvality elektrickej energie

Záznamník kvality elektrickej energie (TRMS) pre jedno a trojfázové siete do 1 000 V s menovitým kmitočetom DC, 50, 60 a 400 Hz. 4 prúdové vstupy s vysokým krytím IP67 pre vonkajšie použitie. USB, Ethernet, Wifi a Bluetooth.

Fluke 438-II – Trojfázový analyzátor elektrických sietí a motorov

Rýchle a jednoduché zisťovanie elektrického a mechanického výkonu elektromotorov a vyhodnocovanie kvality elektrickej energie pomocou jediného meracieho prístroja. Rozsiahle možnosti uživateľských nastavení.

Fluke 1736 – Záznamník kvality elektrickej energie

Záznamník kvality elektrickej energie (TRMS) pre jedno a trojfázové siete do 1 000 V s menovitým kmitočetom DC, 50 a 60. Rozhranie USB, Wifi a Bluetooth, software Energy Analyze. Súčasťou systému Fluke Connect

Fluke 1738 – Záznamník kvality elektrické energie

Záznamník kvality elektrickej energie (TRMS) pre jedno a trojfázové siete do 1 000 V s menovitým kmitočetom DC, 50 a 60. Rozhranie USB, Wifi a Bluetooth, software Energy Analyze a vyhodnotenie podľa STN EN 50160 Súčasťou systému Fluke Connect

C.A 8331 – Trojfázový analyzátor elektrických sietí Prístroj na rýchle a efektívne meranie, monitorovanie a diagnostiku elektrických sietí pracujúci v 4 pracovných režimoch.

Prístroj na rýchle a efektívne meranie, monitorovanie a diagnostiku elektrických sietí pracujúci v 4 pracovných režimoch, intuitívnym ovládaním a spracovaním nameraných dát. USB, pamäť, prenos dát do PC v reálnom čase

C.A 8333 – Trojfázový analyzátor elektrických sietí Prístroj na rýchle a efektívne meranie, monitorovanie a diagnostiku elektrických sietí pracujúci v 6 pracovných režimoch.

Prístroj na rýchle a efektívne meranie, monitorovanie a diagnostiku elektrických sietí pracujúci v 7 pracovných režimoch, intuitívnym ovládaním a spracovaním nameraných dát. USB, pamäť, prenos dát do PC v reálnom čase

C.A 8336 – Trojfázový analyzátor elektrických sietí Prístroj na rýchle a efektívne meranie, monitorovanie a diagnostiku elektrických sietí pracujúci v 7 pracovných režimoch.

Prístroj na rýchle a efektívne meranie, monitorovanie a diagnostiku elektrických sietí pracujúci v 7 pracovných režimoch, intuitívnym ovládaním a spracovaním nameraných dát. USB, pamäť, prenos dát do PC v reálnom čase

Fluke 1730 – Záznamník kvality elektrickej energie

Záznamník kvality elektrickej energie (TRMS) pre jedno a trojfázové siete do 1 000 V s menovitým kmitočtom DC, 50, 60 a 400 Hz. Rozhranie USB a software Energy Analyze.

PEL 102 – Záznamník kvality elektrickej energie

Záznamník kvality elektrickej energie (TRMS) pre jedno a trojfázové siete do 1 000 V s menovitou frekvenciou DC, 50, 60 a 400 Hz. Záznamník umožňuje prenos dát do PC v reálnom čase s možnosťou monitorovať viacero miest inštalácie. Rozhranie USB, Ethernet a Bluetooth.

PEL 103 – Záznamník kvality elektrickej energie

Záznamník kvality elektrickej energie (TRMS) pre jedno a trojfázové siete do 1 000 V s menovitou frekvenciou DC, 50, 60 a 400 Hz. Záznamník umožňuje prenos dát do PC v reálnom čase s možnosťou monitorovať viacero miest inštalácie. Rozhranie USB, Ethernet a Bluetooth.

FTV200 I-V Tracer – Analyzátor FV modulov a stringov Analyzátor funkcie a účinnosti solárnych panelov a stringov

Univerzálny prístroj na kontrolu PV modulov a stringov so zobrazením VA charakteristiky a ďalších 9 parametrov.

Fluke 437-II – Trojfázový analyzátor elektrických sietí

Ucelený prístroj na vyhľadávanie porúch v sieťach 50/60/400 Hz. Meria prakticky každý parameter energetického systému. Zachytáva udalosti ako poklesy a zákmity, prechodné prepätia, prerušenia a rýchle napäťové výkyvy. Kompletne vyhovuje štandardom merania IEC 61000-4-30 tr. A.

Fluke 1760 Topas – Trojfázový záznamník kvality elektrickej energie Prístroj na komplexnú analýzu trojfázových elektrických sietí a dlhodobé monitorovanie

Špičkový trojfázový záznamník kvality elektrickej siete v triede presnosti A (0,1 {eb1a9d4eacde49665c487c37ecff3a6dbff95f29755bdd72e9b0a0f33e79c2b8}), umožňujúci rýchle a efektívne meranie, monitorovanie a diagnostiku v súlade s IEC 61000-4-30.

Fluke 1750 – Trojfázový záznamník kvality elektrickej energie Prístroj na komplexnú analýzu trojfázových elektrických sietí a dlhodobé monitorovanie

Špičkový trojfázový záznamník kvality elektrickej siete vybavený jedinečným bezprahovým meracím systémom.

Fluke 1743 Memobox – Trojfázový záznamník kvality elektrickej energie

Trojfázový záznamník kvality elektrickej siete v triede presnosti A a krytím IP65.

Fluke 1744 Memobox – Trojfázový záznamník kvality elektrickej energie

Trojfázový záznamník kvality elektrickej siete v triede presnosti A a krytím IP65.

FTV100 GreenTEST – Analyzátor funkcie a účinnosti solárnych aplikácií Analyzátor funkcie a účinnosti solárnych panelov a striedačov GreenTEST

Univerzálny prístroj na kontrolu elektrických inštalácií v solárnych aplikáciách s tromi AC vstupmi a jedným DC vstupom na meranie prúdov.

FTV100-3V DC GreenTEST – Analyzátor funkcie a účinnosti solárnych aplikácií Analyzátor funkcie a účinnosti solárnych panelov a striedačov GreenTEST

Univerzální přístroj pro kontrolu elektrických instalací v solárních aplikacích se třemi AC/DC vstupy pro měření proudů.

Fluke 1745 – Trojfázový záznamník kvality elektrickej energie

Pre jednoduché vyhodnotenie kvality elektrickej energie a dlhodobých rozborov. Presnosť merania napätia súhlasí s normou IEC 61000-4-30, trieda A (0,1 {eb1a9d4eacde49665c487c37ecff3a6dbff95f29755bdd72e9b0a0f33e79c2b8}).

Fluke 345 – Kliešťový merač kvality elektrickej energie

Ideálny na vyhľadávanie porúch v elektrických systémoch. Jednoduché ovládanie, meranie špičkového napätia, jednosmerného a striedavého prúdu až do 2000 A, harmonická analýza, meranie nábehového prúdu, záznam dát.

Fluke 434-II – Trojfázový analyzátor elektrických sietí Rýchlo, bezpečne a podrobne identifikuje problémy kvality elektrickej energie

Ucelený prístroj na vyhľadávanie porúch. Meria prakticky každý parameter energetického systému. Zachytáva udalosti ako poklesy a zákmity, prechodné prepätia, prerušenia a rýchle napäťové výkyvy.

Fluke 435-II – Trojfázový analyzátor elektrických sietí

Ucelený prístroj na vyhľadávanie porúch. Meria prakticky každý parameter energetického systému. Kompletne vyhovuje štandardom merania IEC 61000-4-30 tr. A. Rozsiahlé možnosti užívateľských nastavení.

VR1710 – Jednofázový záznamník kvality napätí Jednofázový záznamník kvality napätia vhodný na kontrolu dodávaného napätia

Jednofázový záznamník kvality napätia vhodný na kontrolu dodávaného napätia. Záznam napätí, výpadkov, harmonických, THD, frekvencie.

C.A 8230 – Jednofázový analyzátor kvality siete Prístroj na rýchle a efektívne meranie, monitorovanie a diagnostiku elektrických sietí a motorov

Jednofázový analyzátor kvality jednosmernej a striedavej siete do napätí 600 V. Farebný grafický displej s intuitívnym ovládaním a spracovaním nameraných dát. USB, pamäť, prenos dát do PC v reálnom čase.

C.A 8220 – Jednofázový analyzátor kvality siete Prístroj na rýchle a efektívne meranie, monitorovanie a diagnostiku elektrických sietí a motorov

Jednofázový analyzátor kvality jednosmernej a striedavej siete do napätí 600 V. Monochromatický displej.

C.A 404 – Jednofázový analógový wattmeter Analógový jednofázový wattmeter s ferodynamickým ústrojenstvom na meranie v laboratóriách a školách

Analógový jednofázový wattmeter s ferodynamickým ústrojenstvom na meranie v laboratóriách a školách.

C.A 405 – Trojfázový analógový wattmeter Analógový jednofázový a trojfázový wattmeter s ferodynamickým ústrojenstvom na meranie v laboratóriách a školách

Analógový jednofázový a trojfázový wattmeter s ferodynamickým ústrojenstvom na meranie v laboratóriách a školách.