Fluke 437 II – Trojfázový analyzátor elektrických sietí

Ucelený prístroj na vyhľadávanie porúch v sieťach 50/60/400 Hz. Meria prakticky každý parameter energetického systému. Zachytáva udalosti ako poklesy a zákmity, prechodné prepätia, prerušenia a rýchle napäťové výkyvy. Kompletne vyhovuje štandardom merania IEC 61000-4-30 tr. A.
 • Ucelený trojfázový prístroj na vyhľadávanie porúch v sieťach 50/60 a taktiež 400 Hz: meria prakticky každý parameter energetického systému: napätie, prúd, frekvencia, výkon, spotreba energie, nevyváženie a flicker (mihotanie svetla), harmonické a vyššie harmonické. Zachytáva udalosti ako poklesy a zákmity, prechodné prepätia, prerušenia a rýchle napäťové výkyvy.

 • Disponuje 0,1% presnosťou napätia a tým úplne vyhovuje štandardom meraní IEC 61000-4-30 triedy A

 • Funkcia Logger: zaznamenajte potrebné detaily. Podrobné dlhodobé zaznamenávanie konfigurovateľné užívateľom Vám umožní odčítanie MIN, MAX a AVG hodnôt až 100 parametrov na všetkých 4 fázach s voliteľným časom priemerovania už od 0,5 sekundy. K dispozícii je pamäť postačujúca na záznam 400 parametrov s 1 minútovým rozlíšením po dobu až jedného mesiaca.

 • 4 kanály: súčasne meria napätie a prúd na všetkých troch fázach a nulovom vodiči

 • Funkcia AutoScaling: jednoduchšia analýza vývoja s automatickou zmenou pomerov zvislej osy. Krivky priebehov sa budú zobrazovať na celom displeji.

 • Automatické zobrazenie prechodných javov: automaticky zachytí až 40 poklesov, prekmitov, prerušení alebo prechodných náhodných javov

 • Splňuje prísne kategórie 600 V / CAT IV, 1000 V / CAT III, bezpečnostný štandard, ktorý je požadovaný pri meraní na začiatku elektrickej inštalácie

 • Robustný, ručný prístroj pracuje viac ako 7 hodín na priložený NiMH akumulátor. Pomocou MENU ovládané rozhranie zjednodušuje prevádzku.

 • Poskytuje možnosť rozsiahlej analýzy údajov. Kurzory a ZOOM sa môžu používať "naživo" v priebehu vykonávania merania, alebo "offline" na uložené namerané údaje. Uložené údaje môžu byť taktiež prenesené do PC pomocou SW FlukeView.

 • Je vybavený softwarem Power log na analýzu zaznamenaných dát a vytváranie správ.

 • Kompletné balenie obsahuje všetko, čo je potrebné k okamžitému meraniu: 4 prúdové kliešte, 5 napäťových meracích vodičov a svoriek, sieťový adaptér/nabíjačku a ochranný kufor.

 • Vyhovuje štandardom merania podľa IEC 61000-4-30Katalogovy-list-1872-fluke435_437ii