C.A 8333 – Trojfázový analyzátor elektrických sietí

Prístroj na rýchle a efektívne meranie, monitorovanie a diagnostiku elektrických sietí pracujúci v 6 pracovných režimoch.

Prístroj na rýchle a efektívne meranie, monitorovanie a diagnostiku elektrických sietí pracujúci v 7 pracovných režimoch, intuitívnym ovládaním a spracovaním nameraných dát. USB, pamäť, prenos dát do PC v reálnom čase


  • Trojfázové analyzátory kvality elektrickej siete umožňujú rýchle a efektívne meranie, monitorovanie a diagnostiku. Intuitívne a jednoduché ovládanie v spojení s automatickou detekciou prevodníkov a grafickým menu umožňuje rýchle a efektívne meranie bez nutnosti zložitého a zdĺhavého nastavovania. Široký výber prevodníkov umožňuje meranie pri veľmi malej aj pri veľmi veľkej prúdovej záťaži.

  • 3 prúdové meracie kanály pre priame meranie na fázach s možnosťou súčasného pripojenia rôznych prevodníkov zároveň (9 typov s možnosťou výmeny za chodu prístroja)

  • Možnosť nastavenia prevodov pre meranie na napäťových transformátoroch a sekundárnych stranách prúdových transformátorov (hodnoty automaticky prepočítané na primárnu stranu)

  • 15 rôznych zapojení prístroja • Meranie pomocou prevodníkov AmpFlex typu A193 a MA193 už od 0,1A vďaka možnosti manuálneho nastavenia rozsahu a citlivosti.

 • až 50 prechodných javov

 • až 4000 alarmov, 10 typov

 • výpočet smeru toku harmonických zložiek a jeho vplyvu na ohrev neutrálneho vodiča (expertný režim)


6 režimov meraní: • I. Režim merania (základný)
  Zobrazenie priebehu, tabuľkové hodnoty, Fresnelov diagram.

 • II. Režim harmonickej analýzy
  Výpočet hodnoty jednotlivých harmonických až do 50-tej

 • III. Režim výkonovej analýzy
  Umožňuje meranie činného, jalového a zdanlivého výkonu, energie, cos φ (dodávka/odber, induktívny/kapacitný charakter)

 • IV. Režim záznamu
  Dlhodobé sledovanie a zaznamenávanie parametrov siete

 • V. Režim prechodných javov
  Umožňuje zachytiť prerušenie, špičky napätia a prúdu, krátke javy atp.

 • VI. Režim alarmov
  Prekročenie nastavených medzí (štart, doba trvania, čas a dátum výskytu,...)


Ďalšie funkcie • grafický farebný LC TFT displej

 • USB rozhranie s možnosťou prenosu dát online do obslužného SW

 • uloženie až 12 snímkov obrazovky

 • krátkodobý aj dlhodobý flicker, nevyváženia siete
 • možnosť prevádzkovať všetky funkcie zároveň

 • výdrž akumulátora až 15h (v režime záznamu)

 • kompletná česká lokalizácia


2058-ca8331_3_6kl_cz-AP