C.A 8230 – Jednofázový analyzátor kvality siete

Prístroj na rýchle a efektívne meranie, monitorovanie a diagnostiku elektrických sietí a motorov

Jednofázový analyzátor kvality jednosmernej a striedavej siete do napätí 600 V.
Farebný grafický displej s intuitívnym ovládaním a spracovaním nameraných dát. USB, pamäť, prenos dát do PC v reálnom čase.


  • Farebný grafický displej

  • Meranie striedavého a jednosmerného prúdu a napätia až do 6500 A / 600 V (TRMS, PEAK), meranie frekvencie

  • Výpočet priemernej hodnoty, minima, maxima, THD, PST, KF, FC

  • Analýza harmonických zložiek prúdu, napätia a výkonu do 50-tej harmonickej

  • Umožňuje meranie činného, zdanlivého a jalového výkonu, energie a cos φ

  • Umožňuje zaznamenať rozbehy (INRUSH) v priebehu až 20 sekúnd. Vzorkovacia frekvencia je 12,8 kHz

  • Dlhodobé sledovanie vybraných parametrov, pamäť 1,5 MB

  • Registrácia prekročenia nastavených medzí

  • Optické rozhranie umožňuje komunikáciu s PC, tlačiarňou, atď.

Katalogovy-list-455-ca8220_8230
Katalógový list DataView


Návod k obsluhe C.A 8230 - anglický

Technické údaje

Měření stejnosměrného a střídavého proudu TRMS
Klešťový převodník MN 93A 0,05...5 A / Ø20 mm
0,1...100 A/ Ø20 mm
Klešťový převodník MN 93 2...240 A / Ø20 mm
Klešťový převodník C 193 3...1200 A/ Ø52 mm
Klešťový převodník PAC 93 10...1000 A(AC) Ø42 mm
10...1400 A(DC) Ø42 mm
Pružný převodník AmpFlex A193 10...6500 A / 45 nebo 80 cm
Přesnost (bez převodníku) ±(0,5 č.h. + 2 dig.)
Měření stejnosměrného a střídavého napětí TRMS
Rozsah 0...600 V DC nebo AC RMS
Přesnost ±(0,5 č.h. + 2 dig.)
Kmitočet 40...70 Hz
Měření zdánlivého, činného a jalového výkonu
Rozsah 0...9999 kW, kVA, kVAr
Obecná specifikace:
Zobrazení Grafický barevný LCD
Napájení z elektrické sítě 230/110 V
z baterií 6× NiMh nebo NiCd
Elektrická bezpečnost ČSN EN 61010 - CAT III-1/600 V
ČSN 61557
Stupeň krytí IP 54
Hmotnost 0,9 kg
Rozměry 211×108×60 mm