Zariadenia BENDER na kontrolu elektrickej bezpečnostiMonitorovanie reziduálnych prúdov

RCMB104 – Monitor reziduálnych prúdov Monitor AC/DC reziduálnych prúdov v DPS prevedení pre kompaktné nabíjacie stanice elektromobilov.

Monitor AC/DC reziduálnych prúdov pre kompaktné nabíjacie stanice elektromobilov v DPS prevedení s externým meracím prúdovým transformátorom.

RCMS150 – Monitor reziduálnych prúdov Monitor reziduálnych prúdov s integrovanými meracími transformátormi

Viackanálový prístroj pre monitorovanie reziduálnych prúdov typu B s integrovanými transformátormi pre uzemnené AC/DC siete TN/TT.

RCMB121 – Monitor reziduálních proudů Monitor AC/DC reziduálnych prúdov pre kompaktné nabíjacie stanice elektromobilov.

Monitor AC/DC reziduálnych prúdov pre kompaktné nabíjacie stanice elektromobilov vrátane riadiacich jednotiek integrovaných v nabíjacích kábloch.

AN110 – Napájací transformátor Napájací transformátor pre napojenie prúdových transformátorov

Napájací zdroj určený pre napájanie transformátorov prúdu W...AB. Primárne napätie: AC 20...60 V (90...264 V)/DC 18...72 V (100...353 V) Sekundárne napätie: DC ±12 V

AN111 – Napájací transformátor Napájací transformátor pre napojenie prúdových transformátorov

Kompaktný napájací transformátor pre napojenie zariadení Bender napätím DC 24 V s maximálnou vlastnou spotrebou 24 W.

RCMB42xEC – Monitor reziduálnych prúdov nabíjacích staníc Citlivý monitor striedavých a jednosmerných reziduálnych prúdov v striedavých sieťach nabíjacích staníc elektromobilov

Citlivý monitor reziduálnych AC/DC prúdov pre monitorovanie reziduálnych prúdov v striedavých sieťach nabíjacích staníc elektromobilov, v ktorých sa môžu objaviť stále jednosmerné aj striedavé reziduálne prúdy s väčšou než nulovou hodnotou.

RCMA423 – Monitor reziduálnych prúdov Monitor striedavých a jednosmerných reziduálnych prúdov typu B podľa IEC62020 a IEC60755

Vysoko citlivý monitor reziduálnych prúdov na monitorovanie uzemnených TN a TT sietí, v ktorých sa vyskytujú prípadne môžu vyskytovať jednosmerné reziduálne prúdy. Hodnota reakcie 30 mA...3A.

RCMB35-30-01 – Monitor reziduálnych prúdov Monitor striedavých a jednosmerných reziduálnych prúdov podľa EN 60947-2:2006 + A1:2009

Vysoko citlivý monitor reziduálnych prúdov pre monitorovanie uzemnených TN alebo TT sietí, v ktorých sa vyskytujú alebo môžu vyskytovať jednosmerné reziduálne prúdy. Meranie 0...500 mA / DC...1 kHz Pomocný kontakt Hodnota reakcie 30 mA

RCMB35-500-01 – Monitor reziduálnych prúdov Monitor striedavých a jednosmerných reziduálnych prúdov v TN/TT a IT sieťach

Vysoko citlivý monitor reziduálnych prúdov pre monitorovanie uzemnených TN/TT aj neuzemnených IT sietí, v ktorých sa vyskytujú alebno môžu vyskytovať jednosmerné reziduálne prúdy. Špeciálne navrhnutý pre frekvenčné meniče. Meranie 0...500 mA / DC...500 Hz Analógový výstup DC 4...20 mA

RCMB20-500-01 – Monitor reziduálnych prúdov Monitor striedavých a jednosmerných reziduálnych prúdov v TN/TT a IT sieťach

Vysoko citlivý monitor reziduálnych prúdov pre monitorovanie uzemnených TN/TT aj neuzemnených IT sietí, v ktorých sa vyskytujú alebno môžu vyskytovať jednosmerné reziduálne prúdy. Špeciálne navrhnutý pre frekvenčné meniče. Meranie 0...500 mA / DC...500 Hz Analógový výstup DC 4...20 mA

AN420 – Napájací transformátor Napájací zdroj určený na napájanie prúdových transformátorov

Napájací zdroj určený na napájanie transformátorov prúdu v kombinácii s monitorom reziduálnych prúdov RCMS. Primárne napätie: AC/DC 70...276 V / 42...460 Hz Sekundárne napätie: DC ±12 V / 400 mA

RCM420 – Monitor reziduálnych prúdov Monitor striedavých a jednosmerných pulzných reziduálnych prúdov typu A podľa IEC62020

Monitor striedavých a jednosmerných pulzných reziduálnych prúdov v uzemnených TN alebo TT sieťach.

RCMA420 – Monitor reziduálnych prúdov Monitor striedavých a jednosmerných reziduálnych prúdov typu B podľa IEC62020 a IEC60755

Vysoko citlivý monitor reziduálnych prúdov na monitorovanie uzemnených TN a TT sietí, v ktorých sa vyskytujú prípadne môžu vyskytovať jednosmerné reziduálne prúdy. Hodnota reakcie 10...500 mA.

RCMS460 L – Monitor reziduálnych prúdov AC, A, B Výberom vhodného meracieho transformátora prúdu možno na ktoromkoľvek kanály vykonávať citlivé merania AC, pulzných DC, DC prúdov

Spolu s meracími transformátormi prúdu je schopný detekovať a vyhodnocovať poruchy reziduálnych i prevádzkových prúdov v uzemnených napájacích sústavách. Využíva až 12 meracích kanálov.

RCMS460 D – Monitor reziduálnych prúdov AC, A, B Výberom vhodného meracieho trnasformátoru prúdu možno na ktoromkoľvek kanály vykonávať citlivé merania AC, pulzných DC, DC prúdov

Spolu s meracími transformátormi prúdu je schopný detekovať a vyhodnocovať poruchy reziduálnych i prevádzkových prúdov v uzemnených napájacích sústavách. Využíva až 12 meracích kanálov.

RCMS 490 L – Monitor reziduálnych prúdov AC, A, B Výberom vhodného meracieho trnasformátoru prúdu možno na ktoromkoľvek kanály vykonávať citlivé merania AC, pulzných DC, DC prúdov

Spolu s meracími transformátormi prúdu je schpný detekovať a vyhodnocovať poruchy reziduálnych i prevádzkových prúdov v uzemnených napájacích sústavách. Využíva až 12 meracích kanálov. Samostatné ALARM relé pre každý kontakt.

RCMS490 D – Monitor reziduálnych prúdov AC, A, B Výberom vhodného meracieho trnasformátoru prúdu možno na ktoromkoľvek kanály vykonávať citlivé merania AC, pulzných DC, DC prúdov

Spolu s meracími transformátormi prúdu je schopný detekovať a vyhodnocovať poruchy reziduálnych i prevádzkových prúdov v uzemnených napájacích sústavách. Využíva až 12 meracích kanálov. Samostatné ALARM relé na každý kontakt.

RCM 475LY – Monitor reziduálnych prúdov Prístroj na monitorvanie reziduálnych prúdov v striedavých sieťach TN a TT s integrovaným meracím transformátorom prúdu

Prístroj na monitorovanie reziduálnych prúdov v striedavých sieťach TN a TT s integrovaným meracím transformátorom prúdu.

RCM 475YM2 – Monitor reziduálnych prúdov

Prístroj na monitorovanie reziduálnych prúdov v striedavých sieťach TN a TT s inegrovaným meracím transformátorom prúdu a predbežným alarmom.

RCM470LY – Monitor reziduálnych prúdov Prístroj na monitorovanie reziduálnych prúdov v striedavých sieťach TN a TT s externým meracím transformátorom prúdu

Jednoduchý prístroj na monitorovanie reziduálnych prúdov v striedavých sieťach TN a TT s externým meracím transformátorom prúdu.

RCM470YM2 – Monitor reziduálnych prúdov

Prístroj na monitorovanie reziduálnych prúdov v striedavých sieťach TN a TT s externým meracím transformátorom a predbežným alarmom.

RCMA475LY – Monitor reziduálnych prúdov Univerzálny prístroj na monitorovanie reziduálnych prúdov v striedavých i jednosmerných sieťach TN a TT s integrovaným meracím transformátorom prúdu

Univerzálny prístroj na monitorovanie reziduálnych prúdov v striedavých i jednosmerných sieťach TN a TT s integrovaným meracím transformátorom prúdu.

RCMA470LY – Monitor reziduálnych prúdov Univerzálny prístroj na monitorovanie reziduálnych prúdov v striedavých i jednosmerných sieťach TN a TT s externým meracím transformátorom prúdu

Univerzálny prístroj na monitorovanie reziduálnych prúdov v striedavých i jednosmerných sieťach TN a TT s externým meracím transformátorom prúdu.