AN110 – Napájací transformátor

Napájací transformátor pre napojenie prúdových transformátorov

Napájací zdroj určený pre napájanie transformátorov prúdu W…AB.
Primárne napätie: AC 20…60 V (90…264 V)/DC 18…72 V (100…353 V)
Sekundárne napätie: DC ±12 V

Napájací zdroj určený pre napájanie transformátorov prúdu W...AB.
Primárne napätie: AC 20...60 V (90...264 V)/DC 18...72 V (100...353 V)
Sekundárne napätie: DC ±12 V
2414-an110-katalogovy-list