Meracie prevodníkyspecial

CCT 41.4 I – AC/DC prúdový snímač s prúdovým výstupom

Primárny m. prúd: 0...500 A AC/DC  
Primárny vodič Ø: max 31,5 mm
Primárny pás 1: 40 x 10 mm
Primárny pás 2: 30 x 15 mm

CCT 41.4 RMS – AC/DC prúdový snímač s prúdovým výstupom

Primárny m. prúd: 0...500 A AC/DC  
Primárny vodič Ø: max 31,5 mm
Primárny pás 1: 40 x 10 mm
Primárny pás 2: 30 x 15 mm

CCT 41.4 U – AC/DC prúdový snímač s napäťovým výstupom

Primárny m. prúd: 0...500 A AC/DC Primárny vodič Ø: max 31,5 mm Primárny pás 1: 40 x 10 mm Primárny pás 2: 30 x 15 mm

CCT 31.3 RMS – AC/DC prúdový snímač s prúdovým výstupom RMS

Primárny m. prúd: 0...300 A AC/DC Primárny vodič Ø: max 28 mm Primárny pás: 30 x 10 mm

SWMU 31.52/51 – Merací prevodník prúdu s transformátorom

Pomocné napájanie 24V DC
Prim. men. prúdy: 1...750 A
Primárny vodič Ø: 28 mm
Primárny pas: 30 x 10 mm
Výstup: DC prúd aj napätie

SWMU 32.52/51 – Merací prevodník prúdu s transformátorom

Bez pomocného napájania
Prim. men. prúdy: 1...750 A
Primárny vodič Ø: 28 mm
Primárny pas: 30 x 10 mm
Výstup: DC prúd aj napätie

CCT 31.3 I – AC/DC prúdový snímač s prúdovým výstupom

Primárny m. prúd: 0...300 A AC/DC Primárny vodič Ø: max 28 mm Primárny pás: 30 x 10 mm

CCT 31.3 U – AC/DC prúdový snímač s napäťovým výstupom

Primárny m. prúd: 0...300 A AC/DC Primárny vodič Ø: max 28 mm Primárny pás: 30 x 10 mm

SWMU 31.52/51 Merací prevodník prúdu s transformátorom

Merací prevodník striedavého prúdu s integrovaným prúdovým transformátorom (1 - 750 A).