SWMU 31.52/51 – Merací prevodník prúdu s transformátorom

Pomocné napájanie 24V DC
Prim. men. prúdy: 1…750 A
Primárny vodič Ø: 28 mm
Primárny pas: 30 x 10 mm
Výstup: DC prúd aj napätie

Meriaci prevodník typovej rady SWMU slúži k prevodu sínusového striedavého prúdu na vnútený, meranej hodnote úmerný, jednosmerný signál. Tento výstupný signál, nezávislý na záťaži, umožňuje súčasné pripojenie niekoľkých vyhodnocovacích prístrojov napr. ukazovacieho prístroja, zapisovača, hlásiča mezných hodnôt ap., ktoré môžu byť umiestnené v blízkosti miesta merania alebo aj vo väčších  vzdialenostiach.

Vstupný striedavý prúd je transformovaný na nízku, elektronike prispôsobenú veľkosť, ďalej je usmernený a elektronicky prevedený na prúdový alebo napäťový signál úmerný vstupnému prúdu.


Obecné vlastnosti  • s pomocným napájaním 24V DC

  • s integrovaným prúdovým transformátorom

  • montáž na DIN lištu

  • minimálna potreba prepojovacích  vodičov

  • výstupný signál nezávislý na záťaži

  • výstupy sú odolné proti skratu a rozpojeniu

  • výstupy nesmú byť vzájomne prepojené!


SWMU 31.52 pre primárne prúdy do 10 A
 - primárny vodič je pripojený na svorky s označením "K-L", ktoré sú umiestnené na hornej strane puzdra.
SWMU 31.51 pre primárne prúdy od 15 A
- primárny vodič prechádza otvorom v prevodníku

2097-swmu-315-katalogovy-list

Technické dáta SWMU


Vstupné meracie parametre


Vstupný kmitočet fN 50/60 Hz
Menovitý vstupný prúd IN
SWMU 31.52 1, 5, 10 A
SWMU 31.51 15, 20, 25, 30, 40, 50, 60, 75, 100, 150,
200, 250, 300, 400, 500, 600, 750 A
Vlastná spotreba ≥ 2,5 VA
Dovolené preťaženie 1,5 x IN trvalo / 8 x IN po dobu 40 sek.
Prevádzkový rozsah 15....120% IN

Výstupné parametre


DC prúd nezávislý na záťaži 0 až 20 mA alebo 4 až 20 mA
Max. vonkajšia záťaž ≤ 500 Ω
Max. zaťažovacie napätie ≤ 15 V
Mezné prúdové preťaženie ≤ 34 mA
DC napätie 0 až 10 V alebo 2 až 10 V
Vonkajšia záťaž ≥ 10 kΩ
Max. zaťažovacie napätie ≤ 18 V
Mezné napäťové preťaženie ≤ 18 V
Zbytkové zvlnenie výst. prúdu < 1% p.p.
Doba ustálenia < 500 ms
Rozsah prevádzkových teplôt -5°C ≤ ν ≥ +40°C

Presnosť


Referenčná hodnota veľkosť meracieho rozsahu
Trieda presnosti 0,5%
Doba zahriatia ≤ 5 min

Bezpečnosť


Stupeň krytia IP40 - puzdro, EN60529
IP20 - pripojovacie svorky, EN 60529
Stupeň znečistenia 2
Skúšobné napätie (DIN57411) 4 kV (aktívne obvody proti puzdru)

Rozmery


Šírka / Výška / Hrúbka 80 mm / 117,8 mm / 71 mm
Primárny vodič priemer 28 mm
Primárny pas 30 x 10 mm
Hmotnosť 600 g