Zariadenia BENDER na kontrolu elektrickej bezpečnostiPrístroje na komunikáciu

DI-2USB – Prevodník USB/RS-485 Prevodník rozhrania USB/RS-485

Prevodník rozhrania USB/RS-485 s elektricky oddeleným vstupom a výstupom pre nastavovanie signalizačných panelov.

CC612 – Regulátor nabíjania pre nabíjacie stanice elektromobilov Regulátor nabíjania pre verejné aj domáce nabíjacie stanice elektromobilov a stanice integrované do siete verejného osvetlenia

Regulátor nabíjania z AC a 3NAC sietí do 80 A s možnosťou pripojenia do siete pomocou vstavaného 2.5G/3G modulu alebo externe USB ethernet/WiFi karty a autorizáciou pomocou RFID kariet.

COM465IP – Prevodník rozhrania BMS – BCOM/Modbus TCP/Modbus RTU Prevodník rozhrania zo zbernice BMS na protokol BCOM, Modbus TCP alebo Modbus RTU a monitor stavu pre systémy Bender.

Prevodník rozhrania COM465IP je schopný previesť dáta zo zbernice BMS na protokoly BCOM, Modbus RTU alebo Modbus TCP. Môže byť použitý aj ako Ethernetová brána s webovým serverom.

COM465DP – Prevodník rozhrania BMS – BCOM/PROFIBUS DP/Modbus Prevodník rozhrania zo zbernice BMS na protokol BCOM, PROFIBUS DP, Modbus TCP alebo Modbus RTU a monitor stavu pre systémy Bender.

Prevodník rozhrania COM465DP môže prevádzať dáta zo zbernice BMS na protokol BCOM, PROFIBUS DP, Modbus RTU alebo Modbus TCP. Je možné ho použiť aj ako ethernetovú bránu s webovým serverom.

COM462RTU – Prevodník rozhrania BMS/Modbus Prevodník rozhrania zo zbernice BMS na zbernicu Modbus RTU a naopak

Prevod dát zo siete RS-485 s protokolom BMS na sieť Modbus/RTU.

DI-1DL – Signálny zosilovač Zosilovač rozhrania RS485

Zosilovač rozhrania RS485 s galvanickým oddelením a premenlivou šírkou pásma. Použitie pre zbernice s prevodníkmi COM a CP.

CP700 – Dotykový panel Dotykový panel s komunikáciou BMS, Ethernet TCP/IP, Modbus/TCP a Modbus/RTU

Multifunkčný dotykový panel a prevodník CP700 zlučuje všetky komunikačné rozhrania zariadenia BENDER do jedného prístroja a rozširuje funkcie panelových multimetrov a analyzátorov radu PEM.

RK170 – Prevodník signálov

Merací prevodník RK170 sa používa na elektrické oddelenie a prevod vstupných a výstupných signálov z monitorov izolačného stavu a monitorov reziduálnych prúdov.

SMI472-12 – Prevodník signálov Prevodník signálov z relé na sériové rozhranie RS485 s protokolom BMS

Prevodník signálov z relé na sériové rozhranie RS485 s protokolom BMS.

SMO482-12 – Prevodník signálov Prevodník riadiacich signálov zo zbernice BMS na dvojstavové relé signály

Prevodník riadiacich signálov na dvojstavové relé signály. Každé výstupné relé môže byť priradené ľubovoľnému kanálu ľubovoľného komunikačného zariadenia.