Merače neelektrických veličínLuxmetre

C.A 1110 – Luxmeter Elektronický merač intenzity osvetlenia

Elektronický merač intenzity osvetlenia s korekciou pre LED a fluorescenčné zdroje. Komunikačné rozhranie a pamäť pre jednoduchú tvorbu rozloženia intenzity osvetlenia.

LM 76 – Luxmeter

Meranie v rozsahu 200 - 200 000 lux
Meranie v rozsahu 20 - 20 000 fc

LM 100 – Luxmeter

Meranie v rozsahu do 20 000 lux/fc

LM 120 – Luxmeter

Meranie v rozsahu do 200 000 lux a do 20 000 fc

UNITEST 93560 – Luxmeter Elektronický merač osvetlenia a intenzity osvetlenia

Elektronický merací prístroj na meranie osvetlenia a intenzity osvetlenia.