LM 120 – Luxmeter

Meranie v rozsahu do 200 000 lux a do 20 000 fc


  • Meranie v rozsahu do 200 000 lux a do 20 000 fc

  • Presnosť 3 %

  • Automatická voľba rozsahu

  • Kremíkový senzor

  • Funkcie DATA HOLD, MAX

  • Automatické vypnutie

  • Nulovanie displeja

  • 3½ miestny LC displej

1052-amprobelm100_120Rozsah
Voľba jednotiek
Pamäť ne
Data Hold ne
MIN/MAX ne
AVG ne
Napájanie
Rozhranie ne