Pripojovacie a konštrukčné prvkyZbernice

Bimetalové zbernice CoppAl

Bimetalová plochá zbernica. Hlinníkové jadro s medenným plášťom.

Profilové medené prípojnice

Špecialne profilové prípojnice typ H, HH a TCC. Přípojinice sú holé medené alebo pocínované.

Ploché medené prípojnice

Štandardné ploché medené prípojnice pocínované