Prístrojové transformátory prúdumeracie s deleným jadrom

KBR 18 – Merací transformátor prúdu s rozoberateľným jadrom, na kábel

Primární jm. proud: 60...250 A Primární vodič Ø: max 18 mm Šířka: 36 mm Výška: 51,10 mm Hloubka: 50 mm Kúpiť na trafoshop.sk

KBR 18 – Merací transformátor prúdu s rozoberateľným jadrom, na kábel

Primární jm. proud: 100...250 A Primární vodič Ø: max 18 mm Šířka: 49 mm Výška: 68,8 mm Hloubka: 59 mm Kúpiť na trafoshop.sk

KBR 18 – Merací transformátor prúdu s rozoberateľným jadrom, na kábel

Primární jm. proud: 100...500 A Primární vodič Ø: max 28 mm Šířka: 49 mm Výška: 68,2 mm Hloubka: 89,20 mm Kúpiť na trafoshop.sk

KBR 44 – Merací transformátor prúdu s rozoberateľným jadrom, na kábel

Primární jm. proud: 250...1000 A Primární vodič Ø: max 42 mm Šířka: 67 mm Výška: 96 mm Hloubka: 69 mm Kúpiť na trafoshop.sk

KBR 44 – Merací transformátor prúdu s rozoberateľným jadrom, na kábel

Primární jm. proud: 250...1000 A Primární vodič Ø: max 2x 42 mm Šířka: 67 mm Výška: 139 mm Hloubka: 69 mm Kúpiť na trafoshop.sk

KBR 44 – Merací transformátor prúdu s rozoberateľným jadrom, na kábel

Primární jm. proud: 250...1000 A Primární vodič Ø: max 44 mm Šířka: 72,2 mm Výška: 120,6 mm Hloubka: 98,10 mm Kúpiť na trafoshop.sk

KBR 18 – Merací transformátor prúdu s rozoberateľným jadrom, na kábel

Primární jm. proud: 50...250 A Primární vodič Ø: max 18 mm Šířka: 41,6 mm Výška: 64,50 mm Hloubka: 67,30 mm Kúpiť na trafoshop.sk

KBR 32 – Merací transformátor prúdu s rozoberateľným jadrom, na kábel

Primární jm. proud: 250...1000 A Primární vodič Ø: max 32 mm Šířka: 72,2 mm Výška: 120,6 mm Hloubka: 98,10 mm Kúpiť na trafoshop.sk

KBU 816 – Merací transformátor prúdu s rozoberateľným jadrom Zásuvné meracie transformátory prúdu s rozoberateľným jadrom pre nízke napätie

Šírka: 195 mm Prim. vodič: 80x160 mm Prim. men. prúd: 1000...5000 A Kúpiť na trafoshop.sk

KBU 23 – Merací transformátor prúdu s rozoberateľným jadrom Zásuvné meracie transformátory prúdu s rozoberateľným jadrom pre nízke napätie

Šírka: 93 mm Prim. vodič: 20x30 mm Prim. men. prúd: 100...400 A Kúpiť na trafoshop.sk

KBU 58 – Merací transformátor prúdu s rozoberateľným jadrom Zásuvné meracie transformátory prúdu s rozoberateľným jadrom pre nízke napätie

Šírka: 125 mm Prim. vodič: 50x80 mm Prim. men. prúd: 250...1000 A Kúpiť na trafoshop.sk

KBU 812 – Merací transformátor prúdu s rozoberateľným jadrom Zásuvné meracie transformátory prúdu s rozoberateľným jadrom pre nízke napätie

Šírka: 155 mm Prim. vodič: 80x120 mm Prim. men. prúd: 250...1500 A Kúpiť na trafoshop.sk