Zariadenia BENDER na kontrolu elektrickej bezpečnostiExterné meracie transformátory

WF… pružné prevodníky pre RCMS460/490, RCM420-D9 Pružné meracie prúdové prevodníky řady WF... pre systém RCMS

Pružné meracie transformátory řady WF... s dĺžkou až 1,2 m a vysokou citlivosťou na striedavé a pulzujúce prúdy typu A určené pre monitory reziduálnych prúdov RCMS460, RCMA490 a RCM420-D9.

W… transformátory pre RCM, RCMS a EDS Meracie prúdové transformátory rad W... pre systém RCM, RCMS a EDS

Meracie transformátory W... s kruhovým otvorom a vysokou citlivosťou na striedavé a pulzujúce prúdy typu A určené pre monitory reziduálnych prúdov RCM, RCMS a lokalizačný systém EDS.

W…B transformátory pre RCMA470LY a RCMA471LY Meracie prúdové transformátory pre systém RCM, RCMS a EDS

Meracie transformátory s kruhovým otvorom a vysokou citlivosťou na striedavé, pulzujúce a jednosmerné prúdy typu B určené pre monitory reziduálnych prúdov RCMA470LY a RCMA471LY.

W…AB transf. pre RCMA420, RCMS460/490 a EDS441-LAB-4 Meracie prúdové transformátory pre systém RCM, RCMS a EDS

Meracie transformátory s kruhovým otvorom a vysokou citlivosťou na striedavé, pulzujúce a jednosmerné prúdy typu B určené pre monitory reziduálnych prúdov RCMA420, RCMS460 a RCMS490 a systém lokalizácie porúch izolácie EDS441-LAB-4.

WS… transf. pre RCM, RCMS a EDS s rozoberateľným jadrom Meracie prúdové transformátory pre systém RCM,RCMS a EDS s rozoberateľným jadrom

Meracie transformátory s deleným (rozoberteľným) obdĺžnikovým otvorom a vysokou citlivosťou na striedavé a pulzujúce prúdy typu A určené pre monitory reziduálnych prúdov RCM, RCMS a lokalizačný systém EDS.

W…8000, WS…8000 transf. pre EDS441 a EDS461/491 Meracie prúdové transformátory pre systém EDS441 a EDS461/491

Meracie transformátory s rôznym otovorm určené pre lokalizačný systém EDS441 a EDS 461/491.

W465-A26 transformátor pre RCMA472LY

Merací transformátor s vysokou citlivosťou na striedavé, pulzujúce a jednosmesmerné prúdy typu B určené pre monitory reziduálnych prúdov RCMA472LY.

W2-A62 transformátor pre RCMA473LY

Meracie transformátory s vysokou citlivosťou na striedavé, pulzujúce a jednosmesmerné prúdy typu B určené pre monitory reziduálnych prúdov RCMA473LY.

W1-5…, W10 transformátory pre RCM, RCMS a EDS Meracie prúdové transformátory rad W1-5..., W10...pre systém RCM, RCMS a EDS

Meracie transformátory rad W1-5... a W10... s kruhovým otvorom a vysokou citlivosťou na striedavé a pulzujúce prúdy typu A určené pre monitory reziduálnych prúdov RCM, RCMS a lokalizačný systém EDS.

WR…S transf. pre RCM, RCMS a EDS s obdĺžnikovým otvorom Meracie prúdové transformátory pre systém RCM, RCMS a EDS s obdĺžnikovým otvorom

Meracie transformátory s obdĺžnikovým otvorom a vysokou citlivosťou na striedavé a pulzujúce prúdy typu A určené pre monitory reziduálnych prúdov RCM, RCMS a lokalizačný systém EDS.

WS…S transf. pre RCM, RCMS a EDS s rozoberateľným jadrom Meracie prúdové transformátory pre systém RCM,RCMS a EDS s rozoberateľným jadrom

Meracie transformátory s deleným (rozoberteľným) obdĺžnikovým otvorom a vysokou citlivosťou na striedavé a pulzujúce prúdy typu A určené pre monitory reziduálnych prúdov RCM, RCMS a lokalizačný systém EDS.

W1…5-A… transformátory pre RCMA470LY a RCMA471LY Meracie prúdové transformátory pre systém RCMA

Meracie transformátory s kruhovým otvorom a vysokou citlivosťou na striedavé, pulzujúce a jednosmerné prúdy typu B určené pre monitory reziduálnych prúdov RCMA470LY a RCMA471LY.