FC 7150U – Čítač

Frekvenčný čítač so šírkou pásma 1,5 GHz

Frekvenčný čítač so šírkou pásma 1,5 GHz. Tri meracie kanály. Rozlíšenie 1 nHz. 9-miestny LC displej. Rozhranie RS232 voliteľné.


  • Vstupy A,B: 0,1 Hz...100 MHz, max. 250 Vrms, citlivosť 20 mVrms

  • Vstup C: 80 MHz...1,5 GHz, max. 3 Vrms, citlivosť 30 mVrms

  • Meranie frekvencie, periódy, počtu pulzov, A-B, A/B, otáčok

  • 9-miestny LC displej

  • Vstupný zoslabovač

  • AC/DC väzba, NF filter

  • Nastavenie úrovne spúšťania

  • RS 232 (voliteľné)

759-tabulka-srovnani-citacu-kl-cz