FC 7015U – Čítač

Frekvenčný čítač so šírkou pásma 100 MHz

Frekvenčný čítač so šírkou pásma 100 MHz. Dva meracie kanály A,B. Rozlíšenie 1 nHz. 9-miestny LC displej.


  • Vstupy A,B: 0,1 Hz...100 MHz, max. 250 Vrms, citlivosť 20 mVrms

  • Meranie frekvencie, periódy, počtu pulzov, A-B, A/B, otáčok

  • 9-miestny LC displej

  • Vstupný zoslabovač

  • AC/DC väzba, NF filter

  • Nastavenie úrovne spúšťania

759-tabulka-srovnani-citacu-kl-cz