FC 7015 – Čítač

Frekvenčný čítač so šírkou pásma 100 MHz

Frekvenčný čítač so šírkou pásma 100 MHz. Jeden merací kanál A. Rozlíšenie 1 nHz. 9-miestny LC displej.


  • Vstup A: 0,1 Hz...100 MHz, max. 250 Vrms, citlivosť 20 mVrms

  • Meranie frekvencie, periódy, počtu pulzov

  • 9-miestny LC displej

  • Vstupný zoslabovač

  • AC/DC väzba, NF filter

  • Nastavenie úrovne spúšťania

759-tabulka-srovnani-citacu-kl-cz