F605 – Digitálny kliešťový multimeter

Kliešťový TRMS multimeter s možnosťou merania AC prúdov do 2000 A a DC prúdov až do 3000 A. Umožňuje meranie výkonov a účinníku. Ďalej meria napätie, odpor, spojitosť a harmonické skreslenie. Maximálny priemer meraného vodiča je 60 mm.


 • Digitálny kliešťový TRMS multimeter na meranie AC prúdov do 2000 A a DC prúdov do 3000 A (i AC+DC)

 • Meranie AC a DC napätí do 1 000 V (špičkovo 1 400 V), (i AC+DC)

 • Meranie činného, jalového a zdanlivého výkonu
  jednofázových a vyvážených trojfázových sietí

 • Výpočet účinníku PF a skreslenia THD

 • Meranie odporu a frekvencie

 • Test prepojenia s nastaviteľnou prahovou hodnotou signalizácie
  a test diód

 • Meranie rozbehových prúdov aj pri nenulovom počiatočnom prúde (TrueInRush)

 • Prahová hodnota spustenia pri nulovom počiatočnom zaťažení 20 A

 • Nastaviteľná prahová hodnota spustenia pri nenulovom zaťažení:
  100% + (5, 10, 20, 50, 70, 100, 150 a 200%)

 • Meranie sledu fáz 2-vodičovou metódou

 • Funkcie MIN/MAX, DATA HOLD a PEAK

 • Kompenzácia odporu meracích vodičov

 • Multifunkčný LC displej 10 000 číslic so zobrazením 1 nameranej hodnoty

 • Maximálny priemer meraného vodiča 60 mm

 • Funkcia automatického vypnutia po 10 minútach nečinnosti

 • Podsvietený LC displej

 • Stupeň krytia IP54

1390-caf601_603_605Typ Digitálne multimetre
Meranie I AC/DC
TRMS ano
LCD 10000 dig.
Otvor klieští 60 m
Rozsah I 150.0 mA...3.0 kA
Rozsah U 150.0 mV...1.4 kV
Šírka pásma 3 kHz
El. bezpečnosť CAT 4
Odpor ano
Test prepojenia ano
Výkon ano
Frekvencia ano
Kapacita ne
Teplota ne
cos fí ano
Harm. ano
Inrush ano
Data Hold ano
MIN/MAX ano
PEAK ano
Pamäť ne
Rozhranie ne
Podsvietený displej ano
Bezkontaktná skúšačka ne
Poznámka -