F407 – Digitálny kliešťový multimeter

Kliešťový TRMS multimeter s možnosťou merania AC prúdov do 1000 A a DC prúdov až do 1500 A. Umožňuje meranie výkonov a účinníku. Ďalej meria napätie, odpor, spojitosť a harmonické skreslenie. Umožňuje záznam dát do pamäte a komunikuje pomocou BLUETOOTH. Maximálny priemer meraného vodiča je 48 mm.


 • Digitálny kliešťový TRMS multimeter na meranie AC prúdov do 1000 A
  a DC prúdov do 1500 A (i AC+DC)

 • Meranie AC a DC napätí do 1 000 V (špičkovo 1 400 V), (i AC+DC)

 • Meranie činného, jalového a zdanlivého výkonu
  jednofázových a vyvážených trojfázových sietí

 • Výpočet účinníku PF

 • Harmonická analýza do 25-tej harmonickej s výpočtom THD

 • Meranie odporu, frekvencie a test prepojenia

 • Meranie rozbehových prúdov aj pri nenulovom počiatočnom prúde (TrueInRush)

 • Prahová hodnota spustenia pri nulovom počiatočnom zaťažení 10 A

 • Nastaviteľná prahová hodnota spustenia pri nenulovom zaťažení:
  100% + (5, 10, 20, 50, 70, 100, 150 a 200%)

 • Meranie sledu fáz 2-vodičovou metódou

 • Záznam nameraných dát do pamäti (až 3000 záznamov)

 • Komunikácia s PC pomocou BLUETOOTH rozhrania

 • Funkcie MIN/MAX, DATA HOLD a PEAK

 • Kompenzácia odporu meracích vodičov

 • Multifunkčný 3-riadkový LC displej 10 000 číslic

 • Maximálny priemer meraného vodiča 48 mm

 • Funkcia automatického vypnutia po 10 minútach nečinnosti

 • Podsvietený LC displej

 • Stupeň krytia IP54

1391-caf407_607Typ Digitálne multimetre
Meranie I AC/DC
TRMS ano
LCD 10000 dig.
Otvor klieští 48 m
Rozsah I 150.0 mA...1.5 kA
Rozsah U 150.0 mV...1.4 kV
Šírka pásma 3 kHz
El. bezpečnosť CAT 4
Odpor ano
Test prepojenia ano
Výkon ano
Frekvencia ano
Kapacita ne
Teplota ne
cos fí ano
Harm. ano
Inrush ano
Data Hold ano
MIN/MAX ano
PEAK ano
Pamäť ano
Rozhranie ano
Podsvietený displej ano
Bezkontaktná skúšačka ne
Poznámka -