F203 – Digitálny kliešťový multimeter

Kliešťový TRMS multimeter s možnosťou merania AC prúdov do 600 A a DC prúdov až do 900 A. Ďalej meria napätie, odpor, spojitosť a teplotu. Maximálny priemer meraného vodiča je 34 mm.


 • Digitálny kliešťový TRMS multimeter na meranie AC prúdov do 600 A a DC prúdov do 900 A

 • Meranie AC a DC napätí do 1 000 V (špičkovo 1 400 V)

 • Meranie odporu a frekvencie

 • Test prepojenia s nastaviteľnou prahovou hodnotou signalizácie
  a test diód

 • Meranie rozbehových prúdov aj pri nenulovom počiatočnom prúde (TrueInRush)

 • Prahová hodnota spustenia pri nulovom počiatočnom zaťažení 6 A

 • Nastaviteľná prahová hodnota spustenia pri nenulovom zaťažení:
  100% + (5, 10, 20, 50, 70, 100, 150 a 200%)

 • Meranie teploty s termočlánkom typu K

 • Funkcie MIN/MAX a DATA HOLD

 • Kompenzácia odporu meracích vodičov

 • Multifunkčný LC displej 6 000 číslic so zobrazením 1 nameranej hodnoty

 • Maximálny priemer meraného vodiča 34 mm

 • Funkcia automatického vypnutia po 10 minútach nečinnosti

 • Podsvietený LC displej

 • Stupeň krytia IP54

1388-caf201_203_205Typ Digitálne multimetre
Meranie I AC/DC
TRMS ano
LCD 6000 dig.
Otvor klieští 34 m
Rozsah I 150.0 mA...1.0 kA
Rozsah U 150.0 mV...1.4 kV
Šírka pásma 3 kHz
El. bezpečnosť CAT 4
Odpor ano
Test prepojenia ano
Výkon ne
Frekvencia ano
Kapacita ne
Teplota ano
cos fí ne
Harm. ne
Inrush ano
Data Hold ano
MIN/MAX ano
PEAK ano
Pamäť ne
Rozhranie ne
Podsvietený displej ano
Bezkontaktná skúšačka ne
Poznámka -